images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie monitorował proces cyfryzacji w Polsce.

UOKiK obserwuje proces przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowy, potwierdziła, w oficjalnym piśmie do Stowarzyszenia KoLiber, Monika Bychowska, dyrektor departamentu ochrony konkurencji UOKiK z dn. 19 czerwca br.

KoLiber zwrócił się do UOKiK z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie cyfryzacji, zwracając uwagę, że w tym procesie mogą być łamane zasady konkurencji i konsumentów (monopol technologiczny telewizji naziemnej, zmowa między największymi nadawcami, zamykanie rynku na konkurencję itd.).

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie monitorował proces cyfryzacji w Polsce

UOKiK obserwuje proces przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowy, potwierdziła, w oficjalnym piśmie do Stowarzyszenia KoLiber, Monika Bychowska, dyrektor departamentu ochrony konkurencji UOKiK z dn. 19 czerwca br.

KoLiber zwrócił się do UOKiK z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie cyfryzacji, zwracając uwagę, że w tym procesie mogą być łamane zasady konkurencji i konsumentów (monopol technologiczny telewizji naziemnej, zmowa między największymi nadawcami, zamykanie rynku na konkurencję itd.).

– Zachowania przedsiębiorców oferujących usługi cyfrowej telewizji naziemnej, tak jak działania wszystkich podmiotów na rynku, będą analizowane pod kątem zgodności z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – czytamy w piśmie wystosowanym do KoLibra.

UOKiK przypomniał, że obowiązujące w Polce prawo zakazuje zawierania przez przedsiębiorców porozumień ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej, koncentracji ograniczającej konkurencję oraz działań mogących naruszać zbiorowe interesy konsumentów. UOKiK zapewnił, że prezes tej instytucji podejmie stosowne działania, gdy taka sytuacja zaistnieje np. przeprowadzi postępowanie antymonopolowe.

– Jesteśmy usatysfakcjonowani szybką reakcją UOKiK. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zasady wolnej konkurencji oraz prawa konsumentów będą naruszane w związku z procesem cyfryzacji – komentuje Jacek Spendel ze Stowarzyszenia KoLiber.

Według KoLibra UOKiK myli się jednak, że Unia Europejska zdecydowała o budowie wyłącznie telewizji naziemnej w krajach członkowskich. „We wszystkich krajach UE telewizję cyfrową wprowadza się w oparciu o konkurencyjne technologie. – Zastosowanie telewizji naziemnej, nie wyklucza innych rodzajów odbioru TV: satelitarnego, mobilnego czy internetowego – wyjaśnia Jacek Spendel. – W tym zakresie poszczególne kraje zachowują dużo swobody. Budowanie wyłącznie cyfrowej telewizji naziemnej to monopol technologiczny, łamiący zasady wolnej konkurencji – uważa stowarzyszenie.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found