Potrzeba gruntownej reformy szkolnictwa wyższego to przedmiot zainteresowania każdego rządu III RP. Kluczowym celem stojącym przed legislatorami jest stworzenie rozwiązań, które umożliwią polskiej nauce sprostanie społecznym i naukowym wyzwaniom XXI wieku.

Polskie uczelnie wyższe plasują się obecnie na szarym końcu w europejskich rankingach, choć jednocześnie kształcą największą liczbę absolwentów.

Stowarzyszenie KoLiber, jako organizacja zrzeszająca osoby – głównie studentów i absolwentów szkół wyższych – aktywnie działających w przestrzeni publicznej, jest od zawsze zainteresowane kierunkiem zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Wobec tego jako reprezentanci młodego pokolenia postanowiliśmy zabrać głos w sprawie projektu Ustawa 2.0 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Niniejszy komentarz jest wyrazem naszej troski o przyszłość nauki i szkolnictwa z perspektywy środowiska konserwatywno-liberalnego. Cieszymy się, że nasz głos jest słyszalny i możemy partycypować w procesie zmian legislacyjnych w obszarze polskiej nauki.

Robert Iwanicki

Komentarz: Ustawa 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce