BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Zapraszamy na spotkanie z prof. Michałem Wojciechowskim*, który spróbuje odpowiedzieć na ww pytanie. Po wykładzie Profesora, przewidziana jest dyskusja.

Termin: 24 marca, godz. 15
Miejsce: ul. Śniadeckich 20 lokal 5 (parter), Warszawa

Uczestnicy spotkania otrzymają w prezencie książkę „Etyka a rozwój gospodarczy”, której prof. Wojciechowski jest współautorem.

Ilość miejsc ograniczona!

Organizatorem spotkania jest PAFERE Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego.
Stowarzyszenie KoLiber jest partnerem akcji.

* rozwiń

Michał Wojciechowski (1953) – znany jest jako pierwszy katolik świecki, który został profesorem teologii. Wykłada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W sferze naukowej zajmuje się głownie biblistyką, ale także Ojcami Kościoła, apokryfami i teologią dogmatyczną. Oprócz kilkudziesięciu artykułów naukowych, często obcojęzycznych, oraz licznych haseł w encyklopediach, opublikował około dwustu pozycji popularnych i publicystycznych na tematy religijne oraz społeczne. W 2000 r. ukazał się zbiór tych artykułów w książce pt.: „Wiara-Cywilizacja-Polityka”. W 2004 roku ukazała się kolejna jego książka „W ustroju biurokratycznym”

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found