Centralna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych bezwzględną większością głosów przez Konwent. Do kompetencji Centralnej Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności finansowej Zarządu Głównego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności oraz wnioskowanie o udzielenie bądź nie udzielenie członkom Zarządu Głównego absolutorium. Centralna Komisja Rewizyjna orzeka o zgodności regulaminów ze Statutem, o ważności walnego zebrania, o prawidłowości wyboru delegatów na Konwent, o zgodności działań Zarządu Głównego i Rady Krajowej ze Statutem i regulaminami.

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Członek Stowarzyszenia KoLiber od listopada 2002 roku, współzałożyciel i pierwszy prezes oddziału KoLibra w Szczecinie; w latach 2015-2016 pełnił tę funkcję ponownie. Absolwent politologii i prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Wykonuje zawód radcy prawnego prowadząc własną kancelarię radcowską w Szczecinie. Pracownik administracji samorządowej. Zaangażowany od wielu lat w aktywną walkę o wolność gospodarczą, osobistą i polityczną. Aktywny społecznik i działacz w samorządach osiedlowych w Szczecinie. Prywatnie: miłośnik kolei, turystyki i historii.

Więcej

Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej

Jestem absolwentem prawa UMCS w Lublinie. Prowadzę własną działalność gospodarczą oraz pracuję w administracji samorządowej. Interesuję się polityką i ekonomią. Wolne chwile spędzam na grze w szachy. Pasjonuje mnie także narciarstwo. W Stowarzyszeniu KoLiber działam od 2012 roku. Od kwietnia do grudnia 2014 roku pełniłem funkcję Prezesa.

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Anna Kwiecień jest sekretarzem szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber. Szczecinianka urodzona w 1990 roku. Z wykształcenia fizjoterapeutka, interesuje się ekonomią w ujęciu wolnorynkowym oraz propagowaniem liberalizmu gospodarczego. Współorganizatorka wykładów w ramach Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii w Szczecinie.

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Z pochodzenia Tyszanin, obecnie student prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związany ze Stowarzyszeniem KoLiber od 2014 roku. W ramach oddziału Katowice piastował funkcję Wiceprezesa a następnie od listopada 2016 roku do września 2017 roku Prezesa Oddziału.
Światopoglądowo konserwatywny – liberał.
Zainteresowania naukowe skupia wokół tematyki szeroko pojętego prawa gospodarczego i handlowego.
Prywatnie pasjonat historii, ekonomii, amatorskiego gotowania oraz dobrej książki.

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Student IV roku prawa na Uniwersytecie Gdańskim.
Społecznik na przestrzeni lat udzielający się w wielu organizacjach, z których na szczególne wymienienie zasługują zwłaszcza Republikanie, NZS i Samorząd Studencki Wydziału Prawa i Administracji UG.
Stara się aktywnie przyczynić do spełnienia swojego marzenia o społeczeństwie obywatelskim w Polsce.
Interesuje się głównie historią, polityką i prawem.

Więcej