images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Grzegorz Sowa jest znany jako „ten, który ZUSowi się nie kłania”. Jest to przedsiębiorca, który wytoczył wojnę przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i przestał płacić składki. Jak sam mówi: „Celem mojego protestu przeciwko ZUS-owi jest zmiana prawa i dobrowolność ubezpieczeń społecznych.

Drogi dojścia do tego celu są dwie lub – jak kto woli – trzy. Pierwsza to droga sądowa. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, w kwestii przymusowości tych ubezpieczeń narusza art. 31, art. 64 ust. 3 i art. 67 Konstytucji RP oraz art. 22 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Dlatego należy tę ustawę zaskarżyć. Druga droga to zmiana prawa na mocy ustawy. Można to zrobić poprzez obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który zatwierdzą obecni posłowie, albo poprzez wprowadzenie własnych posłów do Sejmu i uchwalenie odpowiedniej ustawy”.

Zapraszamy na spotkanie!

23 lipca (poniedziałek) pikieta pod ZUS, przy ul. Św. Trójcy, od 14.30, a później o 17.00 w kawiarni „Leonidas” (ul. Pod Blankami) otwarte spotkanie z gościem.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found