BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Uroczyście informujemy, że w dniu dzisiejszym wybrano nowe władze bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber:
Funkcję Prezesa Oddziału na najbliższą kadencję objęła Marta Nowicka, która w ubiegłych latach pełniła funkcję Skarbnika i Sekretarza oddziału. Stanowisko I Vice Prezesa Oddziału przypadło Pawłowi Poturalskiemu, który w ubiegłym roku pełnił funkcje Przewodniczącego oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Funkcję II Vice Prezesa objął Sławomir Łapczak. Skarbnikiem, tak jak i w roku ubiegłym, został Mateusz Mikietyński, natomiast funkcję Sekretarza oddziału powierzono Arkadiuszowi Jarzeckiemu.

 

Walne zebranie oddziału bydgoskiego odbyło się 21 czerwca w nowej siedzibie bydgoskiego oddziału KNP . Obrady rozpoczęły się w II terminie o godzinie 18.00.
Były prezes Bydgoskiego oddziału Michał Dworski podsumował obecną kadencje zarządu oraz swoją dotychczasową pracę w ramach Kolibra. Wskazał sukcesy bydgoskiego Kolibra, organizacje z jakimi udało się nawiązać współpracę oraz wyraził nadzieję, że koła bydgoskiego Oddziału ( w Dobrczu, Kwidzynie i Toruniu), które powstały za jego prezesury będą rosły w siłę i czyniły postępy w budowaniu struktur. Podkreślił, że starał się w ciągu piastowania swojej funkcji Prezesa, którym był od początku powstania oddziału, zrobić wszystko co było w jego możliwości, aby struktury KoLibra w Bydgoszczy rozwijały się jak najlepiej.
Po krótkim podsumowaniu ostatnich miesięcy rozpoczęła się najciekawsza część Walnego Zebrania, a mianowicie wybór nowego Prezesa oddziału. Jedyną kandydatką ubiegającą się o to stanowisko była Marta Nowicka. Była Sekretarz, Rzecznik Prasowy i Skarbnik Oddziału w ostatnich miesiącach wykazywała się wielką determinacją w swoim działaniu. Z jej inicjatywy bydgoski KoLiber rozpoczął wiele akcji, które zakończyły się sukcesem organizatorskim i medialnym. Jej zaangażowanie w budowę bydgoskiego Kolibra miało ogromne znaczenie. Kandydaturę Marty poparto jednogłośnie. Prezes Oddziału wybrała od razu nowy zarząd na najbliższą kadencję. Paweł Poturalski, siatkarz-amator, który w ubiegłym roku pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej objął funkcję I Vice Prezesa. Sławomir Łapczak, członek Młodzieżowej Rady Miasta, został powołany na II Vice Prezesa. Skarbnikiem, tak jak minionej kadencji, został Mateusz Mikietyński, działacz narodowy i wierny kibic bydgoskiego Zawiszy. Funkcję Sekretarza powierzono Arkadiuszowi Jarzeckiemu, byłemu prezesowi Stowarzyszenia Studentów Psychologii UKW.

Autorem relacji jest ustępujący Prezes bydgoskiego oddziału Michał Dworski.

Gratulujemy wyboru nowym władzom oddziału i życzymy sukcesów w działalności!

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found