Projekt Być jak − czyli KoLibrowe spotkania z historią ma na celu przybliżyć historię Polski XX wieku oraz przywrócić bohaterom tego okresu, często zmarginalizowanym w nauczaniu szkolnym i przekazie medialnym, należne im miejsce w świadomości młodego pokolenia.

Całość została pomyślana jako seria gotowych konspektów lekcyjnych do wykorzystania w ramach zajęć z historii lub wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich. Zarysy lekcji dotyczą bohaterów o inspirujących życiorysach, które mogą posłużyć za pretekst do opowiedzenia w nietuzinkowy sposób wycinka historii Polski XX wieku i zachęcenia uczniów do głębszego zapoznania się z dziejami naszego kraju.

Być jak − czyli KoLibrowe spotkania z historią nie skupia się na schematycznym i szablonowym ujmowaniu życiorysu jako streszczeniu suchych faktów od narodzin do śmierci danej osoby. Zdecydowaliśmy się na inną konwencję: wybieramy punkt zwrotny w życiu bohatera, przedstawiamy to konkretne wydarzenie w możliwie najciekawszy i najbardziej obrazowy sposób (do czego posłużą nam m.in. elementy audiowizualne w czasie prowadzenia lekcji) i traktujemy ów moment biografii jako punkt wyjścia do opowiedzenia całej historii.