images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

17 września odbędą się kolejne obrady Rady Krajowej w tym roku. Po Katowicach, Warszawie, Tarnowie i Wejherowie przyszedł czas na stolicę Podlasia.

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber

nr 2011/09/03/CEN/PRE/01

o zwołaniu Rady Krajowej

 

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

 

Termin: 17 września 2011 r., godz. 11.00 (pierwszy termin), 12.00 (drugi termin)

Miejsce: Białystok

 

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad:

a. sprawdzenie ważności mandatów,

b. lista obecności.

c. wybór protokolanta,

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.

4.     Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.

5.     Wolne wnioski.

6.     Zamknięcie obrad.

 

 

Marcin Kamiński

 

 

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found