images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Uchwałą zarządu oddziału w Szczecinie powstało koło, którego obszarem działalności będzie powiat myśliborski w zachodniopomorskiem. Przewodniczącym został KoLega Wojciech Adamiok. Gratulujemy.

Uchwałą zarządu oddziału w Szczecinie powstało koło, którego obszarem działalności będzie powiat myśliborski w zachodniopomorskiem. Przewodniczącym został KoLega Wojciech Adamiok. Gratulujemy.

Uroczyście 3 maja 2011r. podczas posiedzenia zarządu, prezes Adam Surmacz, sekretarz Mateusz Wagemann i skarbnik Jakub Mitura w uchwale przekazali misję rozwoju struktur KoLibra w Barlinku.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały już od pewnego czasu. W wywiadzie udzielonym 13 marca, prezes Adam Surmacz wspominał o planach „ekspansji”, co się szczęśliwie udało.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found