BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Warszawa, 15 grudnia 2012 roku

 

 

JE Michał Boni (TW Znak)
minister administracji i cyfryzacji

 

 

Apel poparcia dla walki z mową nienawiści

 

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

            W związku z poczynionymi w ostatnim czasie przez Pana krokami na rzecz zwalczania tzw. mowy nienawiści, zwracamy się do Pana z wyrazami poparcia i uznania dla działań, które kieruje Pan przeciwko wszelkiego rodzaju fobiom, a także postawom i zachowaniom, które jawią się jako przesiąknięte nienawiścią.

            Jako że zapowiedział Pan utworzenie Specjalnej Rady, która miałaby odgrywać rolę ciała doradczego w kwestii walki z mową nienawiści,mamy dla Pana kilka propozycji osób, które w naszym mniemaniu doskonale odnalazłyby się w roli stróżów poprawnego języka. Osoby te powinny być uznawane przez polskie społeczeństwo za autorytety w tej właśnie tematyce. Pozwoli Pan, że wymienimy przynajmniej kilka przykładów takich osobistości.

            Pierwszą osobą, która powinna być sztandarową postacią tego projektu, winien być powszechnie szanowany i poważany Pan poseł Stefan Niesiołowski, najznamienitszy obrońca parlamentarnego słownictwa w polskim Sejmie. Kolejną wartą rozważenia kandydaturą jest osoba ministra Radosława Sikorskiego, którego dyplomatyczne wypowiedzi oraz kurtuazyjne zwroty znane są na całym świecie. Osobą, która w naszej opinii również powinna znaleźć się w tym zacnym gronie ekspertów, jest Pański były kolega partyjny, Pan Janusz Palikot.Poseł,który niejednokrotnie dowiódł, jak bliska jest mu kultura, a w szczególności polska literatura.

            Jesteśmy przekonani, że tak dobrana Rada podoła walce z nasilającą się mową nienawiści i wyplewi ze sfery publicznej takie sformułowania jak: „żulia”, „obrzydliwy, załgany hipokryta”, „obłudnik”, „nikczemny dureń”, „paranoik”, „prostak”, „cham” oraz „chcę wyeliminować tych szkodników” i „dorżniemy watahy”.

            Wszelkie próby ataku skierowanego wobec Pana, dotyczące działań, które wymierzy Pan przeciwko wszelkiej maści żulom, hipokrytom, obłudnikom, durniom, paranoikom, prostakom, szkodnikom i chamom, będziemy odpierać, a Pańskie poczynania w tej kwestii będziemy śledzić i aprobować.

            Cenzura i ograniczenie wolności słowa, które Pan proponuje, w pełni bilansują się z Pańskimi zamiarami dotyczącymi złagodzenia języka w przestrzeni publicznej. Chcielibyśmy zaznaczyć, że utożsamiamy się z Pańskimi hasłami i postulatami o wdrażanie do języka debaty publicznej poprawności politycznej. Liczymy także, że rozpatrzy Pan nasze propozycje dotyczące ekspertów grupy doradczej do zwalczania języka nienawiści. Życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej działalności na rzecz tolerancji i poprawności.

 

Stowarzyszenie KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found