images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

„Ułomność praworządności w Polsce nie jest kwestią konkretnej partii – jest to kwestia źle skonstruowanego systemu” – mówił Adrian Góra podczas Parlamentu Młodych RP, który odbył się 23 listopada w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Podczas swojego wystąpienia członek KoLibra Lublin i przewodniczący koła w Zamościu odnosił się krytycznie do szeregu obozów rządzących Polską w ostatnich latach, wyliczając ich błędy i zaniedbania.

Wystąpienie Adriana Góry można uznać za jedno z najlepszych podczas tegorocznego Parlamentu Młodych RP – było ono bezkompromisową krytyką polskiego systemu prawnego, który przewodniczący KoLibra Zamość określił „swoistą stajnią Augiasza” z uwagi na zawiłość obowiązujących norm. Adrian Góra wspominał m.in. o niedostosowanej do obecnych realiów Konstytucji, braku kontroli nad władzą oraz o nieprzeprowadzeniu adekwatnej lustracji.

„Apeluję do was młodzi posłowie: nie bądźmy częścią tego ułomnego systemu. Optujmy za państwem obywatelskim – bez armii urzędników, bez powszechnej biurokracji, bez uciskania podatkami obywateli” – tymi słowami Adrian Góra zakończył swoje przemówienie, które okazało się apelem o zdrowy rozsądek i odważne działania dążące do poprawy obecnej sytuacji politycznej w Polsce.

Parlament Młodych RP to kontynuacja Parlamentu Dzieci i Młodzieży, który pierwszy raz odbył się w 2018 roku na kanwie przeniesienia terminu XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z 1 czerwca na jesień 2018 roku. Wielokrotnie członkowie Stowarzyszenia KoLiber (a także przyszli członkowie) brali udział w posiedzeniach młodzieżowych parlamentów, które są świetnym miejscem do szlifowania swoich umiejętności krasomówczych oraz okazją do zetknięcia się z innymi młodymi obywatelami o różnorodnych poglądach politycznych. Taka dyskusja jest zawsze rozwijająca.
Link do całego przemówienia Adriana Góry poniżej: https://www.facebook.com/adrian.gora.146/videos/1346110115596315/?__xts__[0]=68.ARAwl5zVt9gx_w97Ro24iXNJY0fx10n6AxuUCnYyHYk7xtWSXmwuhY3Fb5D5Uo3zBl2qo5VjcleL2KzY1V_zsQv9cG67pfpaksQBBnkFQs9YNGQNl_RZxLKtOMQL76xviiaygMEIu580LCOheSk4_Y6twVEm0ZTMXA6SgAjs9umo2I7ufxGfkjqfJBtu2mdE83OMPZSyaOiPzoWHc1XOpbUu7z7l&__tn__=-R

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found