BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Zgodnie z deklaracją ideową Stowarzyszenia KoLiber która stanowi, że „prawo (…) powinno gwarantować bezwarunkową ochronę własności prywatnej”, opowiadamy się za poszanowaniem prawa własności w tym własności intelektualnej i praw autorskich i będziemy popierać dobre rozwiązania, które gwarantują respektowanie tych praw.

Jednocześnie stoimy na stanowisku, że rozwiązania wprowadzane dla ochrony jednych wartości nie powinny naruszać innych.

Z dużym niepokojem przyjmujemy więc fakt, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza podpisać „Anti-Counterfeiting Trade Agreement” (ACTA) – międzynarodową umowę, która do ochrony własności intelektualnej stosuje narzędzia pozwalające traktować zwykłych obywateli jak potencjalnych przestępców i dające niepokojąco szerokie uprawnienia kontrolne dostawcom internetu, które mogą w przyszłości stanowić podstawę do ograniczania wolności wypowiedzi w sieci.

Zwracamy się do władz Rzeczypospolitej Polskiej o dużą rozwagę przy podejmowaniu decyzji wprowadzających nowy porządek prawny i zabezpieczanie praw jednych grup społecznych w taki sposób, aby nie wiązało się to z ograniczaniem praw i swobód innych obywateli.

Zarząd Główny

Stowarzyszenia KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found