BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

17 września 1939 Armia Czerwona napadła na Polskę, realizując zawarty przez Sowietów i Niemców pakt dotyczący podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej.  Wkroczenie bolszewików na ziemie Rzeczypospolitej zapoczątkowało falę zbrodni na Narodzie Polskim. Najbardziej znanym przykładem ludobójstwa dokonanego na Polach przez Sowietów była zbrodnia katyńska. W odróżnieniu od okupacji niemieckiej, okupacja sowiecka lat 1939-1941 nie została jednak rozliczona, a w 1944 roku powróciła w lekko zmienionej formie. Sposób podejścia  do tych wydarzeń najlepiej mów pokazuje to, iż po 1989 roku zdarzały się jeszcze przypadki wypłacania przez polskie państwo kombatanckich emerytur sowieckim najeźdźcom z 1939 roku, którzy potem służyli w Ludowym Wojsku Polskim.

Tym bardziej, więc musimy pamiętać o ofiarach sowieckiego ludobójstwa i oddawać im należną cześć przy każdej nadarzającej się okazji.

 

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber

 

Grafika za hej-kto-polak.pl

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found