BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Na podstawie punktów 41 i 34 lit. d Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin: 29. września 2012 r., godz. 12.00 (pierwszy termin), 13.00 (drugi termin)

Miejsce: Kraków

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:

a. lista obecności,

b. sprawdzenie ważności mandatów,

c. wybór protokolanta.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.

4. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.

5. Wyrażenie zgody na powołanie oddziału w Łomży

6. Wyrażenie zgody na powołanie oddziału w Siedlcach

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

 

Seweryn Szwarocki

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

 

PS. Wszystkich, którzy mogą zachęcam do przyjazdu już na godzinę 10.00 na szkolenie organizowane przez o/Kraków „Nagrywanie i montaż materiałów filmowych – podstawowy know – how dla początkujących

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found