BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin: 28 kwietnia 2012 r., godz. 11.00 (pierwszy termin), 12.00 (drugi termin)

Miejsce: Poznań

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad:

 a. wybór protokolanta,

b. sprawdzenie ważności mandatów,

c. lista obecności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Prezesa z działalności Zarządu Głównego i przedstawienie planów na przyszłość.

4. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.

5. Wyrażenie zgody na powołanie oddziału w Kutnie.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Seweryn Szwarocki

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found