BANNER REKLAMOWY

images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Lubelski oddział KoLibra serdecznie zaprasza na wykład Andrzeja Szczęśniaka pt. Ceny ropy na rynkach światowych, który odbędzie się w środę 22 października o godzinie 17.15 w Auli nr III (I piętro) na Wydziale Ekonomii UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie. Wykład organizujemy wspólnie z Kołem Naukowym Ekonomistów UMCS.

Lubelski oddział KoLibra serdecznie zaprasza na wykład Andrzeja Szczęśniaka pt. Ceny ropy na rynkach światowych, który odbędzie się w środę 22 października o godzinie 17.15 w Auli nr III (I piętro) na Wydziale Ekonomii UMCS przy Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie. Wykład organizujemy wspólnie z Kołem Naukowym Ekonomistów UMCS.

Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku paliw i gazu jest z wykształcenia kulturoznawcą. W latach 80-tych prywatny przedsiębiorca, od 1991 roku w sektorze naftowym. Działa w Polskiej Izbie Paliw Płynnych od 1992 r., był jej prezesem w latach 1995?2001. W latach 2002-2006 w Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. W latach 1999?2002 pełnił funkcję prezesa zarządu Konsorcjum Gdańskiego SA. Były ekspert Centrum im. Adama Smitha, od maja do grudnia 2006 r. w Grupie LOTOS S.A., początkowo dyrektor regionu Centrum, od sierpnia Prezes zarządu „LOTOS Partner”. Specjalizuje się w rynku ropy, paliw, gazu ziemnego i gazu płynnego. Członek Stowarzyszenia KoLiber.

© 1999-2021 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found