images not found

WESPRZYJ NAS

Pomóź budować
konserwatywno-liberalne
środowisko

Na podstawie punktów 27 i 34 lit. d Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Konwent zwyczajny Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin: 8. grudnia 2012 r., godz. 10.00 (pierwszy termin), 11.00 (drugi termin)

Miejsce: Warszawa

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór protokolanta.

3. Sporządzenie listy obecności i sprawdzenie ważności mandatów.

4. Wybór przewodniczącego obrad.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Wybór komisji skrutacyjnej.

7. Wybór komisji statutowej i zgłaszanie propozycji zmian w Statucie.

8. Sprawozdanie ustępującego Prezesa.

9. Sprawozdanie Centralnej Komisji Rewizyjnej.

10. Głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu Głównego.

11. Zgłaszanie kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia.

12. Wystąpienia kandydatów na Prezesa.

13. Pytania do kandydatów na Prezesa. 

14. Wybór Prezesa Stowarzyszenia KoLiber.

15. Zgłaszanie kandydatów do Sądu Naczelnego.

16. Wybór członków Sądu Naczelnego.

17. Zgłaszanie kandydatów do Centralnej Komisji Rewizyjnej.

18. Wybór członków Centralnej Komisji Rewizyjnej.

19. Wysłuchanie rekomendacji komisji statutowej oraz dyskusja i głosowanie nad zmianami w treści Statutu Stowarzyszenia.

20. Wolne wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

 

Seweryn Szwarocki

Prezes Stowarzyszenia KoLiber

WSPARCIE

WESPRZYJ NAS

100 PLN

WESPRZYJ NAS

500 PLN

WESPRZYJ NAS

1000 PLN

WESPRZYJ NAS

DOWOLNIE

DOŁĄCZ DO NAS

Buduj z nami ruch konserwatywno-liberalny

Członek KoLibra

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól deklaracji zgodnie z prawdą oraz odesłanie jej skanu na adres koliber@koliber.org. Następnie skontaktuje się z Państwem prezes lokalnych struktur i poinformuje, jak dokończyć proces rekrutacji i w jaki sposób zacząć z nami działać.

Sympatyk

Bez formalności icon

Potrzebujemy tylko Twojego adresu mailowego, na który będziemy wysyłać newsletter. Nie poprosimy Cię o żadne inne dane osobowe.

Bez składek icon

Bycie Sypmatykiem naszego stowarzyszenia, choć ma wiele korzyści, nie wiąże się z żadnymi opłatami czy składkami.

Otrzymasz mailingi na temat aktywności KoLiber icon

 

images not found

© 1999-2023 Stowarzyszenie Koliber, ul. Żurawia 47/49 lok. 205, 00-680 Warszawa.

 • image not found
 • Sfinansowano przez Narodowy Instytut
  Wolności - Centrum Rozwoju
  Społeczenstwa Obywatelskiego
  ze środkow Programu Rozwoju
  Organizacji Obywatelskich
  na lata 2018 - 2030

 • image not found