Początek służby zdrowia to właściwie wszelkie ustawy regulujące rynek pracy w XIX wieku. Ustawodawcom przyświecała „ochrona” robotników fabrycznych. Ten nacisk na „ochronę” wziął się ze zmian demograficznych, jakie przechodziła Europa w XIX wieku. Koncentracja ludności w miastach uwydatniła problem zdrowia populacji, która wcześniej była rozrzucona po wsiach. Pierwszą ustawą tworzącą … Więcej

Felieton autorstwa Damiana Kossakowskiego, który w 12.09.2018 pojawił się na stronie wei.org.pl Zima 2018 roku była wyjątkowo mroźna, lecz nie zabrakło w niej szczególnie gorących akcentów. Jednym z nich był protest lekarzy rezydentów w celu polepszenia swojej sytuacji materialnej oraz funkcjonowania służby zdrowia. Finalnie Porozumienie Lekarzy osiągnęło porozumienie z Rządem, a zapisy … Więcej

Poniżej prezentujemy list otwarty Daniela Kawczynskiego, reprezentującego okręg Shrewsbury i Atcham w brytyjskim Parlamencie.   Polska powinna uchronić się przed niechcianą ingerencją Unii Europejskiej Debata polityczna w Wielkiej Brytanii koncentruje się na uzyskaniu „dobrej oferty” dla Wielkiej Brytanii w negocjacjach dotyczących Brexitu, jednocześnie przygotowując się do możliwości „braku porozumienia”. Jak jasno powiedziała … Więcej

Niniejszy komentarz przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber stanowi odpowiedź na zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy rozwiązania zawarte w projekcie nowego Kodeksu pracy. Niewątpliwie obowiązujący akt prawny, obejmujący problematykę prawa pracy, jest przestarzały i niedostosowany do nowoczesnego rynku pracy, dlatego też inicjatywa stworzenia nowego Kodeksu pracy wydaje się słuszna. … Więcej

Potrzeba gruntownej reformy szkolnictwa wyższego to przedmiot zainteresowania każdego rządu III RP. Kluczowym celem stojącym przed legislatorami jest stworzenie rozwiązań, które umożliwią polskiej nauce sprostanie społecznym i naukowym wyzwaniom XXI wieku. Polskie uczelnie wyższe plasują się obecnie na szarym końcu w europejskich rankingach, choć jednocześnie kształcą największą liczbę absolwentów. Stowarzyszenie … Więcej

Nie po raz pierwszy informacje o rzeczywistych działaniach Stowarzyszenia KoLiber ulegają medialnej manipulacji. Tym razem, zarówno media i prokuratura, uderzyły w nas szczególnie silnie, tworząc fałszywe przekonanie że nasza organizacja występuje przeciw wolności i swobodzie działania partii politycznych w naszym kraju. W liście zastępcy prokuratora generalnego Roberta Hernanda do posła … Więcej

Raport „Egzekucja wierzytelności w gospodarce”, przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber jest odpowiedzią na rosnący problem zatorów płatniczych w gospodarce. Proponowane przez naszych ekspertów rozwiązania mają na celu likwidację problemu niskiej ściągalności wierzytelności przysługujących przedsiębiorcom oraz sektorowi finansów publicznych poprzez implementację innowacyjnych mechanizmów współpracy z sektorem prywatnym. – Projektowane rozwiązania … Więcej

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezes oddziału Trójmiasto, Mateusz Ochnio wygrał pierwszą edycję Grassroots Leadership Academy organizowaną przez Fundację Wolności i Przedsiębiorczości! Wyróżnieniem został również nagrodzony Wiktor Strzelczyk z oddziału Kraków.   Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!