Niniejszy komentarz przygotowany przez Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber stanowi odpowiedź na zaproponowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy rozwiązania zawarte w projekcie nowego Kodeksu pracy. Niewątpliwie obowiązujący akt prawny, obejmujący problematykę prawa pracy, jest przestarzały i niedostosowany do nowoczesnego rynku pracy, dlatego też inicjatywa stworzenia nowego Kodeksu pracy wydaje się słuszna. Autorzy niniejszej publikacji skupią się na problematyce najważniejszych zmian zaproponowanych przez Projektodawcę oraz spróbują dokonać ich oceny.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Pobierz Komentarz