Zapraszamy na konferencję o liberalizmie!

W najbliższy wtorek na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja naukowa pt. „Aktualność wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu”. Organizatorami konferencji jest Koło Naukowe Politologów UŚ oraz Stowarzyszenie Koliber. Na konferencji wystąpią pracownicy naukowi m.in. z: Uniwersytetu Jagielońskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystkich chętnych zapraszamy na przybycie! Poniżej program konferencji.

PROGRAM KONFERENCJI

Miejsce: Katowice, ul Bankowa 11, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych, Sala Sympozjalnaa I. Data: 15.04.2008.

CZĘŚĆ PIERWSZA GODZ. 09:30- 12:30
9.30 Otwarcie konferencji i słowo wstępne: prof. dr hab. Jan Iwanek
9.50 dr Arkady Rzegocki Liberalny katolicyzm Lorda Actona z polskiej perspektywy. (Uniwersytet Jagielloński)
10.10 dr Stanisław Górka Herberta Spencera koncepcja radykalnego liberalizmu w ewoluującym świecie. (Uniwersytet Jagielloński)
10.30 dr Tomasz Słupik Tocqueville?owskie rozumienie idei wolności. (Uniwersytet Śląski)
10.50 dr Piotr Świercz Problematyka wolności w kontekście stanu natury w filozofii Thomasa Hobbesa. (Uniwersytet Śląski)
11.10 dr Lucjan Wroński Władza i wolność w koncepcji Davida Hume?a. (Uniwersytet Śląski)
11.30 mgr Radosław Małek Egoizm jednostki w koncepcji ładu samorzutnego. (Uniwersytet Śląski)
11.50-12.30 Dyskusja
12:30-13:30 Przerwa

CZĘŚĆ DRUGA GODZ. 13:30 – 16:00
13.30 dr Jacek Derek Natura-wolność-umowa: jednostka i wspólnota w ujęciu J.J.Rousseau (Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej)
13.50 dr Dariusz Juruś Indywidualizm w poglądach Lysandera Spoonera. (Uniwersytet Śląski)
14.10 mgr Maciej Krasuski Z dziejów wolności w Polsce ? konserwatywnych uwag kilka. (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
14.30 Agnieszka Waldon Wizerunek polskiego liberalizmu. (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
14.50 dr Marcin Gacek Czy możliwy jest polski socjalliberalizm. (Uniwersytet Śląski)
15.10 Mateusz Machaj Prakseologia Ludwiga von Misesa czyli most pomiędzy klasycznym liberalizmem a libertarianizmem. (Uniwersytet Wrocławski)
15.30-16.00 Dyskusja