Wykład dr Krzysztofa Kawęckiego „Żołnierze Wyklęci – dziedzictwo i zobowiązanie”, który odbył się 16 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, zainaugurował realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie KoLiber oraz władze dzielnicy projekt edukacyjny „Praskie Spotkania z Historią”.

Spotkanie otworzył patron honorowy serii, burmistrz Pragi-Północ Paweł Lisiecki, który od lat jest zaangażowany w działalność na rzecz przywracania pamięci o zapomnianych bohaterach polskiej historii oraz walkę ze śladami propagandy komunistycznej, wciąż obecnymi w naszej przestrzeni publicznej. W swoim wystąpieniu zapowiedział on otwarcie dzielnicy na projekty obywatelskie, szczególnie te związane z propagowaniem patriotyzmu. Podziękował również Stowarzyszeniu za pomysł inicjatywy, a prelegentowi za przybycie.

Następnie głos zabrał wiceprezes Stowarzyszenia KoLiber Piotr Mazurek, który opowiedział o idei i celach projektu oraz zaprosił zebranych do udziału w kolejnych spotkaniach, o których terminach organizatorzy będą informować na bieżąco.

Dr Krzysztof Kawęcki w swoim wykładzie mówił o tym, czym jest dziedzictwo „Żołnierzy Wyklętych” i jakie zobowiązania nas z nim wiążą. Obszernie odnosił się do narracji na temat podziemia niepodległościowego w poszczególnych okresach Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej. Przywoływał przykłady zniekształcania historii jego działalności i wymieniał nazwiska osób publicznych, które się tego dopuszczały. Omówił również wieloletni proces przywracania pamięci o „Wyklętych”. Odnosząc się do kwestii terminologicznych, stwierdził, że najlepszym określeniem sytuacji po 1944 roku jest „powstanie antykomunistyczne”.

Po zakończeniu wykładu historyka miała miejsca dyskusja z publicznością. Wzięli w niej udział m.in. aktor Marcin Kwaśny, przewodniczący Praskiej Wspólnoty Samorządowej Jacek Wachowicz, radny Robert Kazanecki oraz liczni inni mieszkańcy Pragi i przybyli goście. Pytania i głosy z sali dotyczyły m.in. sowieckich pomników, postulatu budowy Muzeum „Żołnierzy Wyklętych” czy projektów upamiętniania podziemia na polu kultury.

Cykl „Praskie Spotkania z Historią” odbywa się pod patronatem medialnym „wSieci Historii”, „Polski Niepodległej”, portalu Blogpress.pl, portalu prawapolityka.pl, portalu pch24.pl, „Kuriera Praskiego”, „Myśli Praskiej”.

Foto: Basia Kulpa.