Wrocław: Otwarcie nowego oddziału

Ostatnią uchwałą Zarządu Głównego poprzedniej kadencji było stworzenie oddziału we Wrocławiu i mianowanie KoLegi Filipa Kostrzewę na tymczasowego prezesa. W dniu 7 stycznia odbędzie się pierwsze Walne Zebranie oddziału wrocławskiego w Zakładzie Usług Piwnych, przy ul. Ruskiej 34.

 

Pierwszy termin: godzina 19, drugi termin: godz 20.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad
2) Wybór przewodniczącego obrad
3) Wybór protokolanta
4) Ustalenie regulaminu oddziału
5) Wybór prezesa zarządu oddziału
6) Wybór komisji rewizyjnej
7) Ustalenie wysokości składek członkowskich
8) Wolne wnioski
9) Zamknięcie obrad.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych działalnością na rzecz idei konserwatywno-liberalnej w stolicy Dolnego Śląska.