Wejherowo: walka o przywrócenie wolności handlu i usług trwa

W kwestii wolności, zwłaszcza gdy jej ograniczenie nie zostało poparte explicite rzeczywistym interesem społecznym, nie ma miejsca na jakiekolwiek ustępstwa- uważa Bogusław Gosz, KoLibrant z Wejherowa komentując uchwałę Rady Miasta z dnia 25.01.2011r.

We wtorek, 25 stycznia, podczas IV sesji Rady Miasta Wejherowa, radni zdecydowaną większością głosów dokonali zmiany w budzącej emocje „Uchwale w sprawie określania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie Gminy Miasta Wejherowo”. Dotychczasowa treść uchwały zezwalała na prowadzenie działalności handlowej jedynie od godziny 5.00 do 22.00, zakładów usługowych dla ludności zaś od godziny 6.00 do 22.00, godząc w interesy nie tylko przedsiębiorców, ale przede wszystkim konsumentów – wszystkich mieszkańców miasta oraz ludzi z nim związanych (osób pracujących bądź uczących się w Wejherowie, turystów). Przegłosowana zmiana polega na skróceniu okresu obowiązywania wprowadzonych ograniczeń, tak iż od tej pory funkcjonują one od godz. 24.00.

Przypomnijmy, iż pierwotny projekt uchwały, będący odpowiedzią na zażalenia wniesione przez środowisko handlowców oraz Stowarzyszenie KoLiber został przez Radę Miasta odrzucony. W kwietniu 2009 r. przedstawiciele Stowarzyszenia przekazali Radzie Miasta przeszło 850 podpisów sprzeciwu wobec legislacyjnej działalności samorządu w tej kwestii , co udokumentowała lokalna telewizja. Był to swoisty rekord poprzedniej kadencji, jeżeli chodzi o petycje, uprawomocnione własnoręcznymi podpisami. Sprawa odbiła się głośnym echem medialnym, wielokrotnie też powracała przy okazji kampanii samorządowej w przeddzień wyborów.

Na początku stycznia 2011 r. Stowarzyszenie KoLiber wraz z Ruchem Społecznym „Wejherowianie” ponownie wyraziło głos mieszkańców, poparty kolejną akcją zbierania podpisów. Wydaje się, że świadomość zbierania kolejnych podpisów, zdopingowała radnych do pochylenia się nad sporną kwestią, niemniej jednak część z nich, zwracając uwagę na niesatysfakcjonujące rozwiązania oferowane w zmienionej uchwale, już teraz obiecuje że do niej wróci. Przedstawiciele Stowarzyszenia KoLiber pojawili się przy tej okazji w relacjach Radio Gdańsk oraz Twojej Telewizji Morskiej.

Koło Wejherowo oddziału Trójmiasto Stowarzyszenia KoLiber, doceniając krok w dobrą stronę w kwestii przywrócenia swobody gospodarczej w Wejherowie podkreśla, iż nie jest on akceptowalny jako stan docelowy. Punktem wyjścia może być jedynie przywrócenie stanu prawnego sprzed 2008 r. W kwestii wolności, zwłaszcza gdy jej ograniczenie nie zostało poparte explicite rzeczywistym interesem społecznym, nie ma miejsca na jakiekolwiek ustępstwa. Wolność należy traktować serio, a wszystkich jej wrogów bezkompromisowo. Liczymy na ponowne zajęcie się sprawą przez radnych miasta Wejherowa.