Warszawa: Rada Krajowa 19 marca

Prezes Marcin Kamiński zwołuje Radę Krajową na dzień 19 marca. Obrady odbędą się w Warszawie. Dzień wcześniej, 18 marca, o godzinie 19:00 KoLibranci będą mogli wziąć udział w dyskusji o długu publicznym, w której głos zabiorą m.in. KoLega Marek Łangalis (ekonomista i ekspert Instytutu Globalizacji) oraz redaktor Łukasz Warzecha (publicysta i członek Honorowego Komitetu Poparcia kampanii „Polska bez długu”).

Prezes Marcin Kamiński zwołuje Radę Krajową na dzień 19 marca. Obrady odbędą się w Warszawie. Dzień wcześniej, 18 marca, o godzinie 19:00 KoLibranci będą mogli wziąć udział w dyskusji o długu publicznym, w której głos zabiorą m.in. KoLega Marek Łangalis (ekonomista i ekspert Instytutu Globalizacji) oraz redaktor Łukasz Warzecha (publicysta i członek Honorowego Komitetu Poparcia kampanii „Polska bez długu”).

 

Termin:
19 marca 2011 r., godz. 12.00 (pierwszy termin), 13.00 (drugi termin).
Miejsce:
Warszawa.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a. wybór protokolanta,
b. sprawdzenie ważności mandatów,
c. lista obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności i przedstawienie
planów na przyszłość.
4. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na
przyszłość.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Wieczorem po obradach, KoLibrowa Młoda Para- Ania de domo Grabińska oraz Tomasz Dalecki-  chciałaby serdecznie zaprosić wszystkich KoLibrantów do klubu żeglarskiego „Przechyły” (ul. Cieszyńska 6, koło stacji metra Wilanowska), gdzie będą świętować zawarcie małżeństwa w gronie przyjaciół.