Walne zebranie członków Oddziału Włocławek

W dniu 11 marca 2010 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia KoLiber Oddział Włocławek. Nowym Prezesem Oddziału został Jarosław Kłosiński (b. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Sekretarzem: Dariusz Kosatka, Skarbnikiem: Krzysztof Piłatowicz, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Robert Janeczek (dotychczasowy Prezes Oddziału) prócz niego w skład komisji weszli Łukasz Aliński oraz Tomasz Czajka.

Na zebraniu zostały podjęte dwie uchwały:

  1. uruchomienie procesu nadania Hali Mistrzów we Włocławku imienia Jerzego Polaka,
  2. wyrażenia poparcia dla Posła na Sejm RP Marka Wojtkowskiego w jego staraniach o urząd Prezydenta Miasta Włocławek.

W dniu 11 marca 2010 r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia KoLiber Oddział Włocławek. Nowym Prezesem Oddziału został Jarosław Kłosiński (b. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Sekretarzem: Dariusz Kosatka, Skarbnikiem: Krzysztof Piłatowicz, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Robert Janeczek (dotychczasowy Prezes Oddziału) prócz niego w skład komisji weszli Łukasz Aliński oraz Tomasz Czajka.

Na zebraniu zostały podjęte dwie uchwały:

  1. uruchomienie procesu nadania Hali Mistrzów we Włocławku imienia Jerzego Polaka,
  2. wyrażenia poparcia dla Posła na Sejm RP Marka Wojtkowskiego w jego staraniach o urząd Prezydenta Miasta Włocławek.