W oczekiwaniu na konkluzje Czerwcowej Rady Europejskiej: Czy reforma strefy euro zbliża nas do europejskiej federacji?

Paweł Świerk, członek KoLibra (o/Warszawa), student finansów na Uniwersytecie Bocconi i były wiceprezes SKN Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH: Nadchodzące dni przyniosą kolejny szczyt głów państw i szefów rządów Unii Europejskiej przypadający na 23-24 czerwca. Tym razem możemy być świadkami politycznej zgody na przypieczętowanie kolejnego kroku […] na drodze do utworzenia europejskiej federacji – projektu, który wielu liderów instytucji unijnych czy europarlamentarzystów otwarcie głosi.

Paweł Świerk, członek KoLibra, student finansów na Uniwersytecie Bocconi i były wiceprezes SKN Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGH:

Nadchodzące dni przyniosą kolejny szczyt głów państw i szefów rządów Unii Europejskiej przypadający na 23-24 czerwca. Tym razem możemy być świadkami politycznej zgody na przypieczętowanie kolejnego kroku zacieśniającego współpracę ekonomiczną pomiędzy państwami unijnymi, w szczególności tymi należącymi do strefy euro. Może to być kolejny krok zbliżający nas do utworzenia europejskiej federacji projektu, który wielu liderów instytucji unijnych czy europarlamentarzystów otwarcie głosi.

 Zachęcamy do zapoznania się z artykułem (kliknięcie powoduje jego ściągnięcie w formacie PDF).

Autor chętnie udzieli odpowiedzi na pytania, odniesie się do wątpliwości oraz komentarzy. Kontakt mailowy: swierk.pawel@gmail.com