W Kutnie również gonią bolszewika!

Kutnowski KoLiber wraz z Kutnowskim Towarzystwem Historycznym wystosowali 8 lipca apel do władz samorządowych Kutna o usunięcie dwóch tablic: świętującej 35-lecie powstania w Kutnie Związku Walki Młodych oraz upamiętniającej przedwojennych działaczy Komunistycznej Partii Polski – Malwinę i Wincentego Wardów. Zdaniem obu organizacji ich miejsce jest w Muzeum Regionalnym w Kutnie, a nie w przestrzeni publicznej, gdzie swoim istnieniem gloryfikują komunizm.

 

Na konferencji prasowej zwołanej 16 lipca przed obeliskiem poświęconym ZWM przedstawiciele KoLibra i KTH przedstawili szczegóły swojego apelu. Marcin Motylewski z KoLibra opowiedział o założeniach projektu „Goń z pomnika bolszewika”, w ramach której podjęto kutnowską inicjatywę. Uzasadnił, dlaczego tablice powinny zostać przeniesione do muzeum i podkreślił, że koszt tej operacji jest niewielki.

Kutnowscy historycy: dr Jacek Saramonowicz i Jacek Gałka przypomnieli historyczne tło, czyli działalność Związku Walki Młodych, przybudówki Polskiej Partii Robotniczej i małżeństwa Wardów, członków nielegalnej przed wojną Komunistycznej Partii Polski.

Na koniec reprezentujący KoLibra Tomasz Rzymkowski zacytował przepisy Konstytucji RP i kodeksu karnego, które zakazują umieszczania w przestrzeni publicznej nazw i znaków odnoszących się do organizacji promujących totalitaryzm. Poinformował o przyjętym przez senat projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego w nazwach budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej i zaapelował do miejskich radnych, aby nie czekali z decyzją w sprawie tablic na wejście w życie przygotowanej ustawy.