Uchwała Rady Krajowej Stowarzyszenia KoLiber nr 2009/03/14/CEN/RK/01

Stowarzyszenie KoLiber wyraża zadowolenie z powstania kolejnego ruchu obywatelskiego o profilu konserwatywno-liberalnym. Mamy nadzieję, że wyrażone przez RO Polska XXI postulaty ideowe, będą rozwijane zgodnie z zadeklarowaną linią programową.

Jednocześnie podkreślamy niezależność stowarzyszenia KoLiber od istniejących organizacji politycznych. Będziemy przyglądać się działalności i poczynaniom nowo powstających i już działających w Polsce, podmiotów życia społecznego.

Rada Krajowa Stowarzyszenia KoLiber, 14 marca 2009r.

Stowarzyszenie KoLiber wyraża zadowolenie z powstania kolejnego ruchu obywatelskiego o profilu konserwatywno-liberalnym. Mamy nadzieję, że wyrażone przez RO Polska XXI postulaty ideowe, będą rozwijane zgodnie z zadeklarowaną linią programową.

Jednocześnie podkreślamy niezależność stowarzyszenia KoLiber od istniejących organizacji politycznych. Będziemy przyglądać się działalności i poczynaniom nowo powstających i już działających w Polsce, podmiotów życia społecznego.

Rada Krajowa Stowarzyszenia KoLiber, 14 marca 2009r.