Szkolenie II edycji LED

Ósmego września w siedzibie Warszawskiego KoLibra odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowe drugiej edycji Projektu LED. W szkoleniu wzięło udział 10 osób z całej polski. Prowadzącym szkolenie był JACEK MARSZAŁEK, a w progamie szkolenia były symulacje i omówienie 3 pierwszych lekcji:

1. Ekonomia w oczach dziecka

2. Skąd się bierze wartość

3. O podziale pracy

Zgodnie z harmonogramem projektu rekrutacja na Prowadzących i Szkoły biorące udział w Projekcie została zakończona. Z uwagi na coraz większe zainteresowanie, rozważamy uruchomienie drugiej fai szkoleń i lekcji (opóźnionej o 1 miesiąc). Proszę wszystkie osoby chętnę do wzięcia udziału w Projekcie o KONTAKT z koordynatorem JAKUB KULESZA .