Szczecin: Koliberałowie w Radach Osiedli

22 maja br. odbyły się w Szczecinie wybory do Rad Osiedli. Dzięki Państwa zaangażowaniu i poparciu kandydatom popieranym przez Stowarzyszenie KoLiber udało się uzyskać mandaty w poszczególnych radach osiedli.

22 maja br. odbyły się w Szczecinie wybory do Rad Osiedli. Dzięki Państwa zaangażowaniu i poparciu kandydatom popieranym przez Stowarzyszenie KoLiber udało się uzyskać mandaty w poszczególnych radach osiedli.

Do osób tych należą:

Adam Surmacz – osiedle Podjuchy
Mateusz Wagemann – osiedle Bukowe – Klęskowo
Sylwester Chruszcz – osiedle Głębokie – Pilchowo
Robert Zarecki – osiedle Niebuszewo – Bolinko
Małgorzata Kulpa – osiedle Niebuszewo – Bolinko
Tomasz Szwal – osiedle Niebuszewo – Bolinko
Sabina Tarnowska – osiedle Śródmieście – Zachód
Bernard Gubarewicz – osiedle Świerczewo

Dziękujemy za wszystkie oddane na nas głosy oraz za uczestnictwo w wyborach i aktywność na najniższym szczeblu lokalnej samorządności. Deklarujemy ze swej strony, że będziemy podejmować starania w celu realizacji celów i zamierzeń, które nam przyświecały w chwili podjęcia decyzji o kandydowaniu w tych wyborach. Zachęcamy do kontaktu z radami osiedli w Państwa miejscach zamieszkania z wszelkimi problemami dotyczącymi osiedli naszego miasta- piszą KoLibranci na swojej stronie oddziałowej.

Cieszy bardzo fakt, że mieszkańcy Szczecina zaufali wielu spośród naszych kandydatów. Gratulujemy i życzymy KoLegom powodzenia w spełnianiu obietnic wyborczych koliberalnego programu.