Św. Mikołaj w Poznaniu

Oddział KoLibra, wspólnie z fundacją ARS organizuje świąteczny projekt “Wielkich z Małymi Świętowanie”, czyli cykl bezpłatnych działań przedświątecznych kierowanych w stronę mieszkańców miasta Poznania, które będą miały miejsce w dniach 6 – 19 grudnia.

Oddział KoLibra, wspólnie z fundacją ARS organizuje świąteczny projekt  “Wielkich z Małymi Świętowanie”, czyli cykl bezpłatnych działań
przedświątecznych kierowanych w stronę mieszkańców miasta Poznania, które będą miały miejsce w dniach 6 – 19 grudnia.

Celem projektu jest zaanimowanie czasu przedświątecznego dla dzieci i
młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta
Poznania poprzez przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów i imprez
związanych z propagowaniem postaw i tradycji świątecznych, a także
integracji środowisk lokalnych.

Wczoraj, 6.12.2010r. W dniu 6.12.2010r. KoLibranci w strojach św. Mikołaja zabawiali dzieci przebywające w Szpitalu przy ul. Bolesława Krysiewicza w Poznaniu. św. Mikołaja będą zabawiać dzieci ze Szpitala przy ul. Bolesława
Krysiewicza

Co więcej, w trakcie akcji w zamian za symboliczną złotówkę,
darczyńca otrzyma od KoLibrantów piękną kartkę świąteczną przygotowaną
przez dzieci z fundacji.

Wszystkim tym, którzy nie mogą do nas dołączyć w świętowaniu Konwentu w Warszawie, przedstawiamy inną propozycję na sobotę, 11.12.2010r. Poznaniacy zachęcają do oddania krwi w specjalnym Autobusie Krwiodastwa. Cząstka Ciebie może pomóc KoLedze Adamowi Kaczmarkowi, choremu na chłoniaka. Więcej szczegółów na stronie naszego oddziału ze stolicy Wielkopolski.