STOP ograniczaniu wolności!

Niewielką ilością głosów Sejm przyjął zaproponowaną przez prezydenta Bronisława Komorowskiego nowelizację ustawy o zgromadzeniach, która znacząco ogranicza możliwość publicznego wyrażania własnych opinii. Nowe prawo nakłada na organizatorów zgromadzeń odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wywołane w ich trakcie,  co otwiera możliwość do celowo urządzanych prowokacji. Nowelizacja ułatwia urzędnikom zakazywanie organizowania zgromadzeń  oraz utrudnia samą procedurę zgłaszania manifestacji.

Nie zgadzamy się na wejście w życie tego prawa. Uważamy, że jest ono sprzeczne z fundamentalnymi zasadami demokratycznego państwa prawa takimi jak wolność słowa oraz wolność zgromadzeń. Zachęcamy do wysyłania protestów w tej sprawie.

 

Można to zrobić na tej stronie:

http://www.protest.org.pl/

 

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber