Stop cenzurze Internetu!

Wyrażamy sprzeciw wobec próby ustanowienia państwowej kontroli i regulacji Internetu, jako miejsca powszechnego dostępu do informacji i swobodnej wymiany idei. Wobec państwowej edukacji i koncesji radiowo-telewizyjnych Internet pozostaje jedną z ostatnich niezależnych od rządu instytucji społecznych gwarantujących pełną wolność słowa i wymiany poglądów. Jako taki powinien podlegać szczególnej ochronie, a przypadki łamania prawa w Internecie powinny być zwalczane w trybie odpowiedzialności karnej.

Zachęcamy do podpisania Listu do Prezydenta RP w sprawie zawetowania rządowej ustawy antyhazardowej wprowadzającej do polskiego prawa telekomunikacyjnego „Rejestr stron i usług niedozwolonych”.

List do Prezydenta RP

Wyrażamy sprzeciw wobec próby ustanowienia państwowej kontroli i regulacji Internetu, jako miejsca powszechnego dostępu do informacji i swobodnej wymiany idei. Wobec państwowej edukacji i koncesji radiowo-telewizyjnych Internet pozostaje jedną z ostatnich niezależnych od rządu instytucji społecznych gwarantujących pełną wolność słowa i wymiany poglądów. Jako taki powinien podlegać szczególnej ochronie, a przypadki łamania prawa w Internecie powinny być zwalczane w trybie odpowiedzialności karnej.

Zachęcamy do podpisania Listu do Prezydenta RP w sprawie zawetowania rządowej ustawy antyhazardowej wprowadzającej do polskiego prawa telekomunikacyjnego „Rejestr stron i usług niedozwolonych”.

List do Prezydenta RP