Spotkanie z Prezydentem Miasta GLiwice

Czy warto zostać w Gliwicach?

Otwarte spotkanie z Zygmuntem Frankiewiczem
Prezydentem Miasta Gliwice

9 maja 2008, godz. 13:00
Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, sala 450

Zapraszamy!

więcej…

Czy warto zostać w Gliwicach?

Otwarte spotkanie z Zygmuntem Frankiewiczem
Prezydentem Miasta Gliwice

9 maja 2008, godz. 13:00
Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, sala 450

Zapraszamy!