Słownik ortograficzny dla Bronisława Komorowskiego.

W czasie wizyty Bronisława Komorowskiego w Puławach 1-go marca br. przedstawiciele stowarzyszenia Koliber wręczyli prezydentowi „Wielki Słownik Ortograficzny”.

Prezydent Bronisław Komorowski w piątek 1-go marca br. gościł w ZSO nr 1 im. KEN w Puławach. W czasie tej wizyty członkowie Stowarzyszenia KoLiber – Piotr Zygmunt i Kacper Kulesza wręczyli Bronisławowi Komorowskiemu „Wielki Słownik Ortograficzny” nawiązujący do „wpadek językowych” Prezydenta.  

Choć sama akcja miała charakter humorystyczny, porusza poważny problem jakości polskiego systemu edukacji. Jak twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia KoLiber w Polsce od wielu lat obowiązuje silnie scentralizowany system szkolnictwa, a kolejne reformy zmieniają jedynie program i sposób nauczania odgórnie narzucany przez kolejnych ministrów edukacji. Podkreślają oni, że system ten nie sprawdził się, czego dowodem są chociażby podstawowe błędy jakie popełniają politycy w swoich wypowiedziach oraz astronomiczne kwoty wydawane przez rodziców na prywatne korepetycje. Dla poprawy jakości nauczania Stowarzyszenie Koliber proponuje decentralizację szkolnictwa oraz likwidację karty nauczyciela, co umożliwi poddanie nauczania mechanizmom rynkowym i nagradzanie nauczycieli za ich realne wyniki.