Skrzydła KoLibra 2010

Kapituła Konkursowa ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do nagrody Skrzydła KoLibra za rok 2010.

Kapituła Konkursowa ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do nagrody Skrzydła KoLibra za rok 2010.

 

Co?

Skrzydła KoLibra – nagroda za szczególny wkład w rozwój naszego stowarzyszenia w ubiegłym roku kalendarzowym.

Kto?

Kandydatami do nagrody mogą być tylko osoby będące w chwili przyznawania nagrody członkami zwyczajnymi stowarzyszenia korzystającymi z pełni praw członkowskich. Szczególną uwagę zwracamy na osoby nie pełniące znaczących funkcji w stowarzyszeniu.

Jak?

Kandydata do nagrody może zgłosić każdy członek zwyczajny KoLibra. Nominacja musi być poparta krótkim uzasadnieniem oraz kontrasygnowana przez czterech innych członków zwyczajnych KoLibra z przynajmniej dwóch oddziałów naszego stowarzyszenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretarza kapituły: adam.wojtasiewicz@koliber.org do dnia 27 marca 2011r.

Eee…?

Koniecznie przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem Regulamin Nagrody Skrzydła KoLibra!

 

Kapituła Konkursowa Skrzydeł KoLibra:

 

Paweł Pomianek

Jacek Spendel

Jacek Szafader

Adam Wojtasiewicz