Skrzydła KoLibra 2009

Kapituła Konkursowa ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do nagrody Skrzydła KoLibra za rok 2009.

Co?
Skrzydła KoLibra – nagroda za szczególny wkład w rozwój naszego stowarzyszenia w ubiegłym roku kalendarzowym.

Kto?
Kandydatami do nagrody mogą być tylko osoby będące w chwili przyznawania nagrody członkami zwyczajnymi stowarzyszenia korzystającymi z pełni praw członkowskich. Szczególną uwagę zwracamy na osoby nie pełniące znaczących funkcji w stowarzyszeniu.

Jak?
Kandydata do nagrody może zgłosić każdy członek zwyczajny KoLibra. Nominacja musi być poparta krótkim uzasadnieniem oraz kontrasygnowana przez czterech innych członków zwyczajnych KoLibra z przynajmniej dwóch oddziałów naszego stowarzyszenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretarza kapituły: adam.wojtasiewicz@koliber.org do dnia 15 marca 2010r.

Gdzie?
Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości dziesiątych urodzin naszego stowarzyszenia w dniu 10 kwietnia 2010r. w Warszawie.

Eee…?
Koniecznie przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem Regulamin Nagrody Skrzydła KoLibra!

Marcin Kamiński
Jacek Szafader
Adam Wojtasiewicz

Kapituła Konkursowa ogłasza rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do nagrody Skrzydła KoLibra za rok 2009.

Co?
Skrzydła KoLibra – nagroda za szczególny wkład w rozwój naszego stowarzyszenia w ubiegłym roku kalendarzowym.

Kto?
Kandydatami do nagrody mogą być tylko osoby będące w chwili przyznawania nagrody członkami zwyczajnymi stowarzyszenia korzystającymi z pełni praw członkowskich. Szczególną uwagę zwracamy na osoby nie pełniące znaczących funkcji w stowarzyszeniu.

Jak?
Kandydata do nagrody może zgłosić każdy członek zwyczajny KoLibra. Nominacja musi być poparta krótkim uzasadnieniem oraz kontrasygnowana przez czterech innych członków zwyczajnych KoLibra z przynajmniej dwóch oddziałów naszego stowarzyszenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres sekretarza kapituły: adam.wojtasiewicz@koliber.org do dnia 15 marca 2010r.

Gdzie?
Wręczenie nagrody odbędzie się podczas uroczystości dziesiątych urodzin naszego stowarzyszenia w dniu 10 kwietnia 2010r. w Warszawie.

Eee…?
Koniecznie przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem Regulamin Nagrody Skrzydła KoLibra!

Marcin Kamiński
Jacek Szafader
Adam Wojtasiewicz