Rusza akcja „Polska bez długu”

Od dzisiaj na stronie internetowej http://www.dlug.koliber.org można złożyć swój podpis pod petycją do parlamentarzystów.

Celem akcji jest wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu o zakazie uchwalania budżetu deficytowego oraz uświadomienie Polakom jak szkodliwy dla nich jest dług publiczny.

Od dzisiaj na stronie internetowej http://www.dlug.koliber.org można złożyć swój podpis pod petycją do parlamentarzystów.

Celem akcji jest wprowadzenie do Konstytucji RP zapisu o zakazie uchwalania budżetu deficytowego oraz uświadomienie Polakom jak szkodliwy dla nich jest dług publiczny.

Petycja do posłów Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o wpisanie do Konstytucji artykułu zakazującego zadłużania Państwa.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Was z prośbą o zastąpienie ust.3, art. 216, Konstytucji Rzeczpospolitej, który mówi, że:

„Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.”

Zapisem:

„Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których rośnie państwowy dług publiczny. Sposób obliczania wartości państwowego długu publicznego określa ustawa.”

Wierzymy, że taki zapis, zakazujący dalszego zadłużania Państwa, a więc pośrednio wszystkich polskich obywateli, przyczyni się do zwiększenia niezależności naszego kraju oraz do skończenia redystrybucji dochodu z młodszych pokoleń na pokolenia starsze.

Uważamy, że dalsze zwiększanie zadłużenia Państwa, doprowadzi w krótkim okresie do podwyżki podatków, która w całości zostanie przerzucona na obywateli, szczególnie tych młodych.
Tak jak w życiu rodzinnym nikt rozsądny nie zostawia w spadku swoim dzieciom własnych długów do spłacenia, tak też Państwo nie powinno zostawiać najmłodszym obywatelom takiego bagażu.