Relacje ze Zjazdu Rocznicowego

Zapraszamy do zapoznania się z jedną z pierwszych relacji z części obchodów:
ze strony Fundacji PAFERE

Uroczystość rozpoczęła się od przyznania dr. Robertowi Gwiazdowskiemu honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu KoLiber. W uzasadnieniu przyznania tego wyróżnienia prezes Stowarzyszenia Karol Wyszyński powiedział, że konsekwencja i upór w promowaniu i propagowaniu identycznych rozwiązań, jakie są statutowymi celami Stowarzyszenia, są ukłonem dla jego dotychczasowej działalności, a także zachętą do dalszej promocji wolnorynkowych rozwiązań. Wyszyński zauważył, że część młodych ludzi obecna na sali stała się liberałami między innymi właśnie dlatego, że zetknęła się z ideami propagowanymi przez honorowego członka…

Wkrótce więcej.

Uroczystość rozpoczęła się od przyznania dr. Robertowi Gwiazdowskiemu honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu KoLiber. W uzasadnieniu przyznania tego wyróżnienia prezes Stowarzyszenia Karol Wyszyński powiedział, że konsekwencja i upór w promowaniu i propagowaniu identycznych rozwiązań, jakie są statutowymi celami Stowarzyszenia, są ukłonem dla jego dotychczasowej działalności, a także zachętą do dalszej promocji wolnorynkowych rozwiązań. Wyszyński zauważył, że część młodych ludzi obecna na sali stała się liberałami między innymi właśnie dlatego, że zetknęła się z ideami propagowanymi przez honorowego członka.

Po wręczeniu pamiątkowej tabliczki i znaczka Stowarzyszenia, odbył się niezwykle sugestywny, barwny i żywy wykład nowego członka KoLibra.
Drugim punktem konferencji „Czy to jest kraj dla liberałów?” było wręczenie nagród w konkursie Fundacji PAFERE. Paweł Toboła-Pertkiewicz, wiceprezes Fundacji powiedział na wstępie, że konkurs znakomicie wpisuje się w cele, dla jakich powstała Fundacja.
– W nazwie naszej Fundacji są słowa edukacja i rozwój ekonomiczny. Prace magisterskie nadesłane na konkurs wyróżniały się nie tylko teoretyczną wiedzą z zakresu ekonomii wolnorynkowej, ale także przedstawiały konkretne, wręcz gotowe rozwiązania potrzebne do rozwoju gospodarczego naszego kraju – mówił wiceprezes.
Podziękował również Konradowi Rajcy, głównemu organizatorowi konkursu ze strony Fundacji, a także przychylności ze strony tygodnika „Gość Niedzielny”, który objął patronat medialny nad konkursem. Dzięki zaangażowaniu na rzecz promocji wolnego rynku przez redaktora naczelnego „Gościa”, ks. Marka Gancarczyka, Fundacja może realizować swoje cele edukacji ekonomicznej polskich katolików m.in. za pośrednictwem tygodnika.
Konrad Rajca podkreślił, że w opinii członków jury konkurs spełnił swoją rolę zarówno edukacyjną, jak i propagandową. Trzy pierwsze lokaty konkursowe zdecydowanie odstawały merytorycznie od pozostałych prac. Konkurs stał jednak na tak wysokim ogólnym poziomie, że jury zdecydowało się wyróżnić nie dwie, jak pierwotnie planowano, lecz cztery prace nadesłane na konkurs.
Organizator zauważył, że w finale konkursu nie znalazła się ani jedna praca obroniona w Warszawie. Przeprosił za wszelkie niedociągnięcia, jakie wystąpiły w trakcie trwania konkursu, ale podkreślał, że był to pilotażowy projekt i w przyszłych edycjach konkursu, z całą pewnością zostaną wyciągnięte wnioski z tegorocznych niedociągnięć.
Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów i zestawu książek wolnorynkowych ufundowanych przez Fundację PAFERE, laureaci i członkowie jury, którzy przyjechali na uroczystość, czyli prof. Michał Wojciechowski i dr Sebastian Musioł, stanęli do pamiątkowych zdjęć.
Następnie z krótką prezentacją swojej najnowszej książki pt. Moralna wyższość wolnej gospodarki wystąpił przewodniczący Rady Programowej Fundacji PAFERE, prof. Michał Wojciechowski.
W czasie przerwy, wiele osób oglądało i kupowało wolnorynkowe książki i stało w kolejce do prof. Wojciechowskiego po pamiątkowy autograf. Toczyły się gorące dyskusje kuluarowe.
Po godz. 14:30 zaczął się ostatni punkt programu – nadanie honorowego członkostwa w KoLibrze red. Maciejowi Rybińskiemu, a także jego wystąpienie zatytułowane: „Czy Polska jest wolnym krajem?”.

W opinii przybyłych gości sobotnie popołudnie było niezwykle przyjemną uroczystością. Krzysztof Zawitkowski z Rady Fundacji PAFERE powiedział, że cieszy się, iż tyle młodych ludzi przejawia zainteresowanie liberalizmem i wolnym rynkiem. „Stwarza to nadzieję, że ci młodzi ludzie swoim umiłowaniem wolności będą walczyć o to, aby Polska była krajem dla klasycznych liberałów” -podsumował.
za pafere.org