Relacja z Walnego Zebrania oddziału katowickiego

16 listopada odbyło się Walne Zebranie oddziału katowickiego. Spotkanie miało miejsce w lokalu Konik na ul. Warszawskiej w Katowicach. Poprzedni zarząd uzyskał w pełni absolutorium. W wyniku wyborów na prezesa, dotychczas pełniący tę funkcję Krystian Żelazny został bez głosu sprzeciwu ponownie wybrany prezesem oddziału. Krystian postanowił również nie zmieniać składu zarządu.

16 listopada odbyło się Walne Zebranie oddziału katowickiego. Spotkanie miało miejsce w lokalu Konik przy ul. Warszawskiej w Katowicach. Uprzedni zarząd uzyskał w pełni absolutorium. W wyniku wyborów na prezesa, dotychczas pełniący tą funkcję Krystian Żelazny został bez głosu sprzeciwu ponownie wybrany prezesem oddziału. Krystian postanowił również nie zmieniać składu zarządu.

Nastąpiło podsumowanie kadencji, która skutkowała sporym wzrostem ilości członków oddziału (z 18 do 28) oraz poprawą sytuacji finansowej. Podczas ostatniej kadencji udało się także nawiązać współpracę z kilkoma lokalnymi organizacjami.  Główne akcje jakie miały miejsce w ostatnim roku: demonstracja antyvatowska,  cykl spotkań z red. Rafałem Ziemkiewiczem, czy lekcja przedsiębiorczości w I LO w Katowicach.  Podczas zebrania omówiono także plany na przyszłość. W kolejnej kadencji oddział chce zorganizować akcje przeciw ustawie antynikotynowej,  debatę nt. polityki fiskalnej rządu z udziałem dr Gwiazdowskiego i prof. Kołodki, a także cykl lekcji ekonomii w liceach.