Rada Krajowa jest centralnym organem zbierającym się przynajmniej raz na kwartał, w którego obradach biorą udział członkowie Zarządu Głównego i prezesi oddziałów. Rada Krajowa uchwala strategię działania Stowarzyszenia, decyduje o współpracy ogólnopolskiej z innymi organizacjami, formułuje stanowisko Stowarzyszenia w sprawach publicznych, inicjuje działania Stowarzyszenia o charakterze ogólnopolskim, a na wniosek walnego zebrania oddziału nadaje tytuł członka honorowego.

== Wykształcenie ==
Magister socjologii. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

== Działalność polityczna ==
Od 13 maja 2000 r. członek Stowarzyszenia KoLiber, od 13 grudnia 2003 do 11 grudnia 2010 r. i ponownie od 9 grudnia 2017 r. sędzia Sądu Naczelnego Stowarzyszenia KoLiber. Współzałożyciel oddziałów w Łodzi (2001) i Kutnie (2012), przez ponad pięć lat prezes drugiego z nich. Członek Unii Polityki Realnej 1999-2016.

Kandydował do Rady Miasta Kutna (2002, 2006), Sejmiku Województwa Łódzkiego (2010) i Parlamentu Europejskiego (2004, 2009).

== Życie prywatne ==
PRACA:
Od 1 grudnia 2015 r. kieruje biurem poselskim Tomasza Rzymkowskiego, jednego z kolibrowych posłów. Wcześniej dziennikarz („Życie Kutna”, Studenckie Radio „Żak”, „Puls Kutna”, „Wiadomości Kutnowskie”, eKutno.pl, „Civitas Christiana”).

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA:
W październiku 2004 r., we współpracy z kutnowskimi przedszkolami, koordynował w Kutnie akcję zbierania podpisów pod projektem ustawy obniżającej VAT na artykuły dziecięce w ramach ogólnopolskiej inicjatywy ustawodawczej Komitetu „Nasze Dziecko”. W latach 2008-2011 był ławnikiem w Wydziale Spraw Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Kutnie.

ZAINTERESOWANIA:
Polska polityka, media, socjologia, psychologia, historia.

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Rocznik ’90, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, współzałożyciel działającego na WPiA UAM Koła Naukowego Myśli Politycznej im. Friedricha von Hayeka, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Publicysta – od stycznia 2011 r. felietonista lokalnego tygodnika „Kurier Słupecki”, a od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. felietonista tygodnika „Wprost”, publikuje w „Nowej Konfederacji”, wcześniej także m.in. w tygodniku „Najwyższy Czas!” oraz w kwartalniku „Rzeczy Wspólne”. Ukończył z wyróżnieniem kurs Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Organizator i współorganizator licznych eventów (m.in. największy w Poznaniu protest przeciwko ACTA w 2012 r.), pomysłodawca imprezy Toast za Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim, jeden z pomysłodawców i twórców projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, zaangażowany w przeróżne projekty (m.in. prowadził lekcje ekonomii w ramach projektów Lekcje Ekonomii dla Dzieci i Lekcje Ekonomii dla Młodzieży). Wykładowca Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Interesuje się myślą polityczną, prawną i ekonomiczną, historią i filozofią, w wolnych chwilach fan dobrej książki i dobrej muzyki, a także piłki nożnej i siatkówki (szczególnie jej plażowej odmiany, którą lubi uprawiać podczas wakacji w swoich rodzinnych stronach w Giewartowie nad największym jeziorem w Wielkopolsce – Jeziorem Powidzkim), miłośnik kultury hip-hop. Światopoglądowo zawieszony gdzieś pomiędzy konserwatywnym liberalizmem a minarchistycznym paleolibertarianizmem, podobnie jak A. de Tocqueville „stworzył sobie ideę wolności umiarkowanej, statecznej i powściąganej wierzeniami, obyczajami i prawami, zachwycił się powabami tej wolności i stała się ona namiętnością jego życia”. Dlatego też działa w KoLibrze, do którego dołączył w październiku 2010 roku i w którym sprawował liczne funkcje:
sekretarz oddziału Poznań (październik 2010- styczeń 2011), wiceprezes i sekretarz oddziału Poznań (styczeń 2011 – styczeń 2012), prezes oddziału Poznań (styczeń 2012 – styczeń 2015), sekretarz Zarządu Głównego (kwiecień 2012 – grudzień 2012), Prezes Stowarzyszenia KoLiber (grudzień 2014 – grudzień 2015), sędzia Sądu Naczelnego (grudzień 2015 – grudzień 2016), przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oddziału Poznań (styczeń 2017 – grudzień 2017), przewodniczący Sądu Naczelnego (grudzień 2017-obecnie)

Więcej

Prezes oddziału Tarnów

Urodzony w 1995 roku w Tarnowie. Uczeń III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Radny Młodzieżowej Rady Miejskiej III Kadencji, jak i również absolwent Polsko – Amerykańskiej Akademii Liderów. Zdobył Mistrzostwo Polski LZS w piłce ręcznej w sezonie 2011, z którą związany jest od 2005 r. Swoje pozostałe zainteresowania kieruje w stronę kinematografii, gry na gitarze i downhillu rowerowego. Z zamiłowania „książkofil” i meloman.

Więcej

Sędzia Sądu Naczelnego

Prawnik, w KoLibrze od 2011 r. W latach 2011-12 wiceprezes o/Trójmiasto. Wiceprezes (2013-14) i sekretarz (2014-15) o/Warszawa. Obserwator wyborów OBWE. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji. Interesuje się dyplomacją ekonomiczną i bezpieczeństwem energetycznym. W wolnej chwili grać w gry komputerowe, czytać książki fantasy i kibicować FC Barcelonie. Jest współautorem bloga o piwach rzemieślniczych podchmieleni.pl.
Więcej

Prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz ekspert Centrum Analiz KoLibra związany z organizacją od 2015 roku. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół nauk politycznych, filozofii, ekonomii i prawa. Doświadczenie poza trzecim sektorem zdobywał jako asystent merytoryczny posłów na Sejm RP w zakresie opiniowania oraz analizy projektów ustaw. Absolwent seminarium Liberty: Road to Civil Society w Winston-Salem w Północnej Karolinie na Wake Forest University organizowanego przez Institute for Humane Studies – prestiżowego think-tanku działajacego przy George Mason University w Wirginii. Ponadto podwójny absolwent Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa. Prywatnie miłośnik podróży.

Więcej

Prezes oddziału Szczecin

Od 2015r. jestem członkiem stowarzyszenia KoLiber oddział w Szczecinie, od tamtego czasu pełniłem już funkcję wiceprezesa oddziału a obecnie piastuję stanowisko prezesa oddziału.

Ukończyłem Technikum Morskie i Politechniczne z zawodem Technik Mechatronik, obecnie studiuję Automatykę i Robotykę na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, pracuję jako koordynator inwestycji światłowodowych.

Współzakładałem stowarzyszenie MKS KALIBER oraz stowarzyszenie AntyMOBB, w obu pełnię stanowisko wiceprezesa.

Współtworzę także portal informacyjny wPunkt.pl

Współorganizowałem wykłady i prelekcje związane z polityką, ekonomią, historią czy publicystyką.
W 2015 roku wystartowałem w wyborach parlamentarnych do sejmu RP.

Więcej

Wiceprezes oddziału Wrocław

W stowarzyszeniu KoLiber od listopada 2015, od czerwca 2017 roku prezes wrocławskich struktur stowarzyszenia. Magister politologii, w której kręgu zainteresowań naukowych znajduje się filozofia i doktryny polityczne.

Więcej