Rada Krajowa w Warszawie 11 listopada

Prezes Marcin Kamiński zwołuje najbliższe obrady Rady Krajowej do Warszawy. Tym samym Zarząd Główny, prezesi oddziałów i zwykli członkowie Stowarzyszenia będą razem uroczyście obchodzić Święto Niepodległości.

 

 

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber

nr 2011/10/28/CEN/PRE/01

o zwołaniu Rady Krajowej

 

 

 

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

 

Termin:

11 listopada 2011 r., godz. 10.30 (pierwszy termin), 11.30 (drugi termin)

 

Miejsce:

Warszawa

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad:

a. wybór protokolanta,

b. sprawdzenie ważności mandatów,

c. lista obecności.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.
  3. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.
  4. Rozpatrzenie wniosku CKR.
  5. Rozpatrzenie wniosku o nadanie członkowstwa honorowego.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

Marcin Kamiński

Prezes Stowarzyszenia KoLiber