Rada Krajowa w Gnieźnie 21.02.2009

Gliwice, 06.02.2009

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber nr 2009/02/06/CEN/PR/01 o zwołaniu Rady Krajowej.

Na podstawie punktu 41 statutu Stowarzyszenia KoLiber [b]zwołuję Radę Krajową[/b] w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin: 21 lutego 2009, godz. 10.00 (pierwszy termin), godz. 11.00 (drugi termin w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Gniezno, ul. Bednarski Rynek 4a

Proponowany porządek obrad Rady Krajowej:

 1. Otwarcie obrad, lista obecności, wybór protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzynarodowej
 4. Sprawozdanie z działań centralnych.
 5. Omówienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia
 6. Dyskusja i głosowanie nad powołaniem Oddziałów Włocławek i Szczytno
 7. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie umowy partnerskiej pomiędzy RO Polska XXI a Stowarzyszeniem KoLiber
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad

Marek Morawiak Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber

Gliwice, 06.02.2009

Decyzja prezesa zarządu głównego Stowarzyszenia KoLiber nr 2009/02/06/CEN/PR/01 o zwołaniu Rady Krajowej.

Na podstawie punktu 41 statutu Stowarzyszenia KoLiber [b]zwołuję Radę Krajową[/b] w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin: 21 lutego 2009, godz. 10.00 (pierwszy termin), godz. 11.00 (drugi termin w przypadku braku quorum w pierwszym terminie).

Miejsce: Gniezno, ul. Bednarski Rynek 4a

Proponowany porządek obrad Rady Krajowej:

 1. Otwarcie obrad, lista obecności, wybór protokolanta.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzynarodowej
 4. Sprawozdanie z działań centralnych.
 5. Omówienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia
 6. Dyskusja i głosowanie nad powołaniem Oddziałów Włocławek i Szczytno
 7. Przedstawienie, dyskusja i głosowanie umowy partnerskiej pomiędzy RO Polska XXI a Stowarzyszeniem KoLiber
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad

Marek Morawiak Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber