Rada Krajowa w Bydgoszczy

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin:
11 luty 2012 r., godz. 11.00 (pierwszy termin), 12.00 (drugi termin)

Miejsce:
Bydgoszcz

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
a. wybór protokolanta,
b. sprawdzenie ważności mandatów,
c. lista obecności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Głównego z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.
4. Sprawozdanie oddziałów z działalności i przedstawienie planów na przyszłość.
5. Wyrażenie zgody na powołanie oddziału w Łowiczu.
6. Rozpatrzenie wniosku o nadanie członkowstwa honorowego.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Seweryn Szwarocki
Prezes Stowarzyszenia KoLiber