Rada Krajowa Stowarzyszenia KoLiber w Gdyni 26 czerwca 2010 r.

Warszawa, 12 czerwca 2010 r.

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber
nr 2010/06/12/CEN/PRE/01
o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę
Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin: 26 czerwca 2010 r., godz. 11:00 (pierwszy termin), 12:00 (drugi
termin)
Miejsce: Gdynia
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
      a. sprawdzenie ważności mandatów,
      b. lista obecności,
      c. wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działań centralnych.
4. Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
5. Omówienie planów Stowarzyszenia na okres lipiec – grudzień 2010 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Marcin Kamiński
Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Warszawa, 12 czerwca 2010 r.

Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber
nr 2010/06/12/CEN/PRE/01
o zwołaniu Rady Krajowej

Na podstawie punktu 41. Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuję Radę
Krajową w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin: 26 czerwca 2010 r., godz. 11:00 (pierwszy termin), 12:00 (drugi
termin)
Miejsce: Gdynia
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad:
      a. sprawdzenie ważności mandatów,
      b. lista obecności,
      c. wybór protokolanta.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działań centralnych.
4. Przedstawienie sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
5. Omówienie planów Stowarzyszenia na okres lipiec – grudzień 2010 r.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Marcin Kamiński
Prezes Stowarzyszenia KoLiber