Stowarzyszenie KoLiber prowadzi działalność edukacyjną, mającą na celu wykształcenie generacji ludzi wolnych, niezależnych i odpowiedzialnych. Aktywnie działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Dąży do zwiększenia świadomości ekonomicznej wśród młodych osób poprzez organizowanie happeningów, konferencji i wykładów. Podejmuje inicjatywy na rzecz ochrony życia. Motywuje do pogłębiania wiedzy historycznej, pielęgnowania tradycji oraz postaw obywatelskich.

Wywiady, relacje z wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie, materiały edukacyjne. Nowy projekt dążący do wpłynięcia na debatę publiczną oraz stworzenia materiałów edukacyjnych dla szerokiego grona odbiorców.

Projekt Być jak − czyli KoLibrowe spotkania z historią ma na celu przybliżyć historię Polski XX wieku oraz przywrócić bohaterom tego okresu, często zmarginalizowanym w nauczaniu szkolnym i przekazie medialnym, należne im miejsce w świadomości młodego pokolenia. Całość została pomyślana jako seria gotowych konspektów lekcyjnych do wykorzystania w ramach zajęć z historii … Więcej

Projekt „Pokolenie PRZYSZŁOŚĆ. Przyszłość pokoleń” jest inicjatywą zmierzającą do zainicjowania merytorycznej dyskusji o sprawach, które – chociaż nie doprowadzą Polski do ruiny dziś, jutro ani za miesiąc – nie mogą czekać. Zadłużenie, emerytury, edukacja, demografia – te oraz inne problemy wymagają natychmiastowej debaty, ponieważ pozostawione same sobie ujawnią swoje groźne … Więcej

Konkurs ekonomiczny skierowany do uczniów szkół średnich, którego celem jest promocja wiedzy na temat przedsiębiorczości.

Projekt edukacyjny, który ma na celu umożliwić uczniom szkół średnich zdobycie wiedzy wykraczającej poza program szkolny z takich dziedzin jak ekonomia, filozofia czy prawo. Przedsięwzięcie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W 2012 roku udało się zrealizować kilkadziesiąt lekcji w całej Polsce.

Wszystko co dobre ma też swój koniec. Poniżej znajduje się lista projektów, które udało nam się do tej pory zrealizować. Zapraszamy także do archiwum stron WWW naszego Stowarzyszenia: archiwum.koliber.org

Projekt, którego celem jest zwiększenie zainteresowania historią najnowszą. W ramach inicjatywy prowadzone są: akcja „Upominamy się o Was”, konkurs „Anatomia kata” i wiele innych. Organizujemy wykłady z historykami oraz spotkania z autorami książek historycznych.

10269488_449304878536974_8545686344393461293_n

Projekt pro-life Stowarzyszenia KoLiber zainicjowany na rzecz ochrony życia od poczęcia. Akcja ma na celu uświadomienie polskiemu społeczeństwu, czym jest aborcja i jak poważny problem stanowi zabijanie nienarodzonych dzieci. W ramach przedsięwzięcia odbyły się pokazy filmu „October Baby” w kilkunastu miastach w Polsce.

Projekt historyczny Stowarzyszenia KoLiber, którego celem jest przywracanie chwały bohaterom polskiego podziemia niepodległościowego oraz dekomunizacja przestrzeni publicznej. W ramach akcji skierowaliśmy do władz samorządowych wiele listów z apelami o usunięcie reliktów przeszłości.

Warszawski Marsz Rotmistrza

Akcja ku czci i chwale Witolda Pileckiego – bohatera polskiego podziemia niepodległościowego.