30 kwietnia w Warszawie zmarł prof. Wiesław Chrzanowski – profesor nauk prawnych, adwokat, wykładowca KUL i Uczelni Łazarskiego. W okresie II wojny światowej walczył w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej i Armii Krajowej. Brał udział w powstaniu warszawskim. Był związany z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym.  Należał do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W okresie stalinowskim więziony przez reżim. Współpracował z Prymasem Tysiąclecia Kard. Stefanem Wyszyńskim. W latach 80. doradzał NSZZ „Solidarność”.

Po 1989 zaangażował się w działalność polityczną. Pełnił funkcje: prezesa Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, ministra sprawiedliwości, senatora i marszałka Sejmu.

Został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Orła Białego i Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego. Nadano mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Warszawy.

1 marca 2012 był honorowym gościem współorganizowanych przez Stowarzyszenie KoLiber obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” pod dawnym MBP przy ul. Koszykowej.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Biuro Prasowe

Stowarzyszenia KoLiber

 

Grafika za Wikimedia Commons