„Podstawowym celem Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego KoLiber jest wykształcenie elit, które w przyszłości współtworzyć będą społeczny, gospodarczy, kulturowy i polityczny obraz III Rzeczypospolitej poprzez czynny udział w życiu publicznym.”

Powyższy fragment naszej Deklaracji Ideowej wykształcił nieformalną zasadę rotacji władz i zmiany pokoleniowej – doświadczeni już i sprawdzeni KoLibranci przekazują cenne rady i zdobyte doświadczenie młodszym KoLeżankom i KoLegom, dzięki czemu nasza organizacja ciągle się rozwija, a wykształcone elity są coraz szersze.

Działalnością naszego Stowarzyszenia kierowali następujący prezesi:

Jestem konserwatywnym-liberałem, który uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Irytują mnie patologie współczesnego państwa, tyrania prawa i arogancja władzy. Wierzę, że da się to zmienić, ale tylko wówczas jeśli ludzie hołdujący republikańskiej wizji państwa zaczną być aktywni. Dlatego zamiast narzekać – działam.

Członkiem Stowarzyszenia KoLiber jestem od 2010 roku.
W okresie grudzień 2011 – grudzień 2012 pełniłem funkcję Skarbnika Stowarzyszenia, a w grudniu 2012 roku zostałem wybrany na Prezesa Zarządu. W trakcie mojej kadencji Stowarzyszenie zainicjowało trzy duże projekty społeczne, które odbiły się głośnym echem medialnym:
„Goń z pomnika bolszewika” (http://gonbolszewika.pl/),
„KoLiber dla Życia” (http://dlazycia.koliber.org/),
„KoLiber Historia” (http://historia.koliber.org/)
W latach 2012-2016 byłem członkiem Centralnej Komisji Rewizyjnej. Od 2016 roku zasiadam w Sądzie Naczelnym Stowarzyszenia.

Uważam, że w życiu publicznym oprócz dobrych chęci kluczowe są wiedza i kompetencje. Zdobywałem je studiując Finanse w Szkole Głównej Handlowej (praca magisterska pt.:”Dynamika państwa socjalnego we Włoszech w latach 1870-2005” pod kierunkiem prof. Leszka Balcerowicza), a następnie pracując jako konsultant biznesowy w czołowych polskich firmach doradczych takich jak Ernst&Young i Sollers Consulting. Od 2014 roku jestem również ekspertem Fundacji Republikańskiej.

Więcej

Mecenas KoLibra

w ekonomii interesuje mnie Austriacka Szkoła Ekonomii, w teleinformatyce wykorzystanie technik komunikacyjnych i informacyjnych w administracji publicznej a w sporcie sztuki walk – trenowałem judo, taekwondo i kick-boxing.

DZIAŁALNOŚĆ W STOWARZYSZENIU. W Stowarzyszeniu KoLiber od 2010 roku. Od 2011 roku koordynował projekty Latający Uniwersytet KoLibra i Lekcje Ekonomii dla Dzieci. W 2012 roku był wiceprezesem KoLiber Warszawa. Od czerwca do grudnia 2012 roku był skarbnikiem i I wiceprezesem KoLibra, a 8 grudnia 2012 roku został wybrany na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia KoLiber. W 2014 roku był przewodniczeniem Sądu Naczelnego, a aktualnie zajmuje się koordynowaniem Centrum Informatycznego KoLibra.

BIOGRAM. Niepokorny idealista, którego zderzenie w zbyt młodym wieku z konserwatywnym liberalizmem skazało na nieustanną potrzebę zgłębiania i szerzenia wolnościowych idei. Od 1990 roku mieszkał w Puławach, gdzie w wieku 17 lat założył Młodzieżową Sekcję UPR. Działał w niej do października 2009 roku, kiedy to udał się na studencką emigrację na Politechnikę Warszawską by kształcić się na makrokierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja. Od 2011 roku pracuje w firmie teleinformatycznej Telsar Sp. z o.o.. Po obronieniu pracy dyplomowej inżynierskiej w 2013 roku zajmuje się przygotowaniem pracy magisterskiej pod tytułem: „Skuteczne wykorzystanie technik komunikacyjnych i informacyjnych w organizacjach pozarządowych”. Od 2015 roku szczęśliwy mąż.

Więcej

Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału Warszawa, Mecenas KoLibra

Ma 28 lat.
Z wykształcenia ekonomista – absolwent ekonomii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z zawodu doradca finansowy.
Z powołania sołtys Ciechanowczyka – swojej rodzinnej miejscowości na Podlasiu. Z zamiłowania podróżnik.Z przekonania patriota i wolnorynkowiec.
W KoLibrze formalnie od 2008 roku, wcześniej jako sympatyk. Pełnił funkcję Wiceprezesa Oddziału Warszawskiego (2009), przez dwie kadencje Prezesa w Zarządzie Głównym (2010-2011) oraz Prezesa Oddziału Warszawskiego (2012). Reaktywował projekt Latającego Uniwersytetu KoLibra (LUK), za jego przyczyną rozkręciliśmy projekty Stołecznych Debat Młodych czy Polska bez długu, prowadziliśmy też wiele innych działań. Obecnie delegat oddziału oraz Przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego (druga kadencja).
Wiecznie zabiegany, a jednocześnie mający czas na wszystko. Uważa, że w każdej sytuacji należy szukać porozumienia, a nie mnożyć podziały. Jego cechą charakterystyczną jest umiejętność komunikowania się dosłownie z każdym.
Należy również do Polskiej Korporacji Akademickiej Sarmatia oraz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podlaskiego.

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Urodził się 8 sierpnia 1992 w Kaliszu. Jest absolwentem II Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Założyciel kaliskiego oddziału KoLibra, którego był prezesem w latach 2012-2013. Następnie przez 2 lata pełnił funkcje prezesa wrocławskich struktur Stowarzyszenia. Prezes Stowarzyszenia KoLiber w latach 2015-2016. Konserwatystywny zwolennik wolnego rynku. Interesuje się historią Kościoła, filozofią polityki i rynkiem mediów. Kibic piłkarski.

Więcej

Z pochodzenia łomżyniak, urodzony w 1990 roku. Absolwent Gospodarki Przestrzennej oraz Geografii na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie współtworzył m.in. periodyk GeoPrzegląd, a także był sekretarzem Koła Naukowego Geopolityki i Geografii Politycznej. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie public relations.

Do KoLibra wstąpił w marcu 2012 roku, zaznaczając swoją obecność rozwojem Biblioteki KoLibra. Od września 2012 wiceprezes, a następnie od listopada prezes oddziału warszawskiego Stowarzyszenia na roczną kadencję. Prezes Zarządu Głównego w miesiącach XII 2013 – IV 2014. W KoLibrze nastawiony na działalność edukacyjną, m.in. jako koordynator pierwszej edycji Akademii KoLibra, a także prowadzący zajęcia w Latającym Uniwersytecie KoLibra, Lekcjach Ekonomii dla Dzieci oraz Lekcjach Ekonomii dla Młodzieży.

Poza KoLibrem od wielu lat aktywny działacz organizacji pozarządowych, członek m.in. Stowarzyszenia Mensa Polska oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, a także jeden ze współzałożycieli organizacji Inicjatywa dla Łomży. Laureat Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Współpracownik Fundacji Republikańskiej oraz Łomżyńskiego Klub Myśli Patriotycznej. W polityce zagranicznej zainteresowany kierunkiem wschodnim, co realizował m.in. pełniąc funkcje obserwatora OBWE w wyborach prezydenckich na Ukrainie w 2014 roku. Ponadto w życiu kieruje się wartościami patriotycznymi oraz bliskie są mu ideały liberalizmu ekonomicznego.

Więcej

Członek Centralnej Komisji Rewizyjnej

Rocznik ’90, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, współzałożyciel działającego na WPiA UAM Koła Naukowego Myśli Politycznej im. Friedricha von Hayeka, aplikant radcowski przy OIRP w Warszawie. Publicysta – od stycznia 2011 r. felietonista lokalnego tygodnika „Kurier Słupecki”, a od lipca 2015 r. do sierpnia 2016 r. felietonista tygodnika „Wprost”, publikuje w „Nowej Konfederacji”, wcześniej także m.in. w tygodniku „Najwyższy Czas!” oraz w kwartalniku „Rzeczy Wspólne”. Ukończył z wyróżnieniem kurs Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Organizator i współorganizator licznych eventów (m.in. największy w Poznaniu protest przeciwko ACTA w 2012 r.), pomysłodawca imprezy Toast za Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim, jeden z pomysłodawców i twórców projektu Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, zaangażowany w przeróżne projekty (m.in. prowadził lekcje ekonomii w ramach projektów Lekcje Ekonomii dla Dzieci i Lekcje Ekonomii dla Młodzieży). Wykładowca Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. Interesuje się myślą polityczną, prawną i ekonomiczną, historią i filozofią, w wolnych chwilach fan dobrej książki i dobrej muzyki, a także piłki nożnej i siatkówki (szczególnie jej plażowej odmiany, którą lubi uprawiać podczas wakacji w swoich rodzinnych stronach w Giewartowie nad największym jeziorem w Wielkopolsce – Jeziorem Powidzkim), miłośnik kultury hip-hop. Światopoglądowo zawieszony gdzieś pomiędzy konserwatywnym liberalizmem a minarchistycznym paleolibertarianizmem, podobnie jak A. de Tocqueville „stworzył sobie ideę wolności umiarkowanej, statecznej i powściąganej wierzeniami, obyczajami i prawami, zachwycił się powabami tej wolności i stała się ona namiętnością jego życia”. Dlatego też działa w KoLibrze, do którego dołączył w październiku 2010 roku i w którym sprawował liczne funkcje:
sekretarz oddziału Poznań (październik 2010- styczeń 2011), wiceprezes i sekretarz oddziału Poznań (styczeń 2011 – styczeń 2012), prezes oddziału Poznań (styczeń 2012 – styczeń 2015), sekretarz Zarządu Głównego (kwiecień 2012 – grudzień 2012), Prezes Stowarzyszenia KoLiber (grudzień 2014 – grudzień 2015), sędzia Sądu Naczelnego (grudzień 2015 – grudzień 2016), przewodniczący Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oddziału Poznań (styczeń 2017 – grudzień 2017), przewodniczący Sądu Naczelnego (grudzień 2017-obecnie)

Więcej

Jestem absolwentem prawa UMCS w Lublinie. Prowadzę własną działalność gospodarczą oraz pracuję w administracji samorządowej. Interesuję się polityką i ekonomią. Wolne chwile spędzam na grze w szachy. Pasjonuje mnie także narciarstwo. W Stowarzyszeniu KoLiber działam od 2012 roku. Od kwietnia do grudnia 2014 roku pełniłem funkcję Prezesa.

Więcej

Mecenas KoLibra

Pochodzi z Warszawy. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiował na Wydziale Historii oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uzyskał także dyplom MBA Uniwersytetu Gdańskiego.
Od lat młodzieńczych interesował się polityką, uczestnicząc w kampaniach wyborczych począwszy od roku 1989. W 1995 roku zapisał się do Unii Polityki Realnej, by w 1999 zostać jej Sekretarzem Generalnym, a w 2002 roku Prezesem.
W 1999 roku założył warszawskiego KoLibra, którego rozwinął w następnych latach w organizację ogólnopolską. Dwukrotny Prezes Stowarzyszenia KoLiber, później członek Sądu Naczelnego i Centralnej Komisji Rewizyjnej.
Zawodowo jest menedżerem związanym w przeszłości m. in. z Polską Organizacją Turystyczną, Grupą PKO BP, Telewizją Polską, Polskim Holdingiem Obronnym.
Od 2009 roku prowadzi firmę działającą w obszarze edukacji dzieci.
Gra na skrzypcach i fortepianie, jego pasją są podróże, lubi też czyny wypoczynek na korcie czy boisku piłkarskim.

Więcej

Laureat Skrzydeł KoLibra

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Śląskim, studiował także na Georgetown University w Waszyngtonie. Doktorant na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od lat zaangażowany w działalność społeczną. Fundator i prezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Dyrektor Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów podczas czterech pierwszych edycji. W latach 2005-2012 menedżer ds. projektów w Instytucie Globalizacji. Prezes Stowarzyszenia KoLiber w latach 2006-2007, wieloletni szef katowickich struktur organizacji. Od grudnia 2012 r. do grudnia 2014 r. członek Centralnej Komisji Rewizyjnej.

Więcej

Laureat Skrzydeł KoLibra

Współzałożyciel KoLibra, jego wiceprezes pierwszej kadencji, projektodawca misji stowarzyszenia dumny z jego trwałości. Współtwórca logo i twórca Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia za zostały mu przyznane skrzydła KoLibra.

Interesuje się światem, a konkretniej tym co na ziemi i ponad nią. Człowiek o szerokich horyzontach.

Zawodowo spełniony ekspert zajmujący się zagadnieniami oprogramowania dla firm i obsługi klienta, zakorzeniony w rynku B2B. Prywatnie obserwator, wielbiciel technologicznych nowinek, turysta naziemny i powietrzny ze stosowną licencją dla statków powietrznych.

Więcej

Laureat Skrzydeł KoLibra

Urodzony w 1979 roku w Warszawie. Aprioryczny antykomunista, aposterioryczny wolnościowiec. W szkole podstawowej szykanowany przez dyrekcję za znaczek Solidarności. Absolwent LXIV LO im. S. I. Witkiewicza, studiował reżyserię filmową i telewizyjną oraz nauki polityczne. Laureat licznych nagród i wyróżnień za działalność w teatrach amatorskich. W KoLibrze od 2001 roku. W latach 2002 – 2003 prezes warszawskiego KoLibra a następnie prezes Stowarzyszenia KoLiber. Organizator kilku głośnych manifestacji i happeningów (min. koordynował pierwszy ogólnopolski Dzień Kapitalizmu) oraz wielu niezapomnianych, prawicowych spotkań towarzyskich. Wierzący.

Więcej

Przemysław Wipler współtworzył w 1999 Stowarzyszenie KoLiber. W 2000 roku pełnił funkcję prezesa oddziału warszawskiego. Na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia został wybrany przez Konwent w maju 2001 roku. Przemek był także wiceprezesem w Zarządzie Stanisława Wojtery.

Więcej

Aktywny w KoLibrze w latach 2004-2008. Odpowiedzialny m.in. za: konferencję „Pamięci Kisiela” (2006), konferencję „Warszawska Akademia Wolności” (2008), show Wojciecha Cejrowskiego „Gringo w Lesie Bielańskim” (2008), Galerię KoLibra: https://picasaweb.google.com/105350942221017147654 (2008).

Ocena po latach: KoLiber to dużo praktyki PR i organizowania eventów. I wielu wspaniałych ludzi.

Więcej

Urodzony w lipcu 1992 roku we Wrocławiu, na stałe mieszkający jednak w Tarnowie. Absolwent IV LO im. Jana Pawła II w Tarnowie. W KoLibrze od 2012 roku. Od 30 maja 2014 wiceprezes oddziału Kraków. W listopadzie 2015 roku wybrany na prezesa oddziału. Członek krakowskiego Klubu Austriackiej Szkoły Ekonomii oraz absolwent Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów.

 

W lipcu 2014 roku wyróżniony za szczególne zaangażowanie w projekt Lekcje Ekonomii dla Młodzieży, od września 2014 roku koordynator projektu LEM ( II i III edycja) na terenie Małopolski.

 

Poza działalnością w Stowarzyszeniu swoje zainteresowania koncentruje wokół ludologii oraz szeroko rozumianej myśli libertariańskiej. Zdeklarowany entuzjasta skateboardingu i gier komputerowych.

Więcej

Prezes Stowarzyszenia KoLiber oraz ekspert Centrum Analiz KoLibra związany z organizacją od 2015 roku. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół nauk politycznych, filozofii, ekonomii i prawa. Doświadczenie poza trzecim sektorem zdobywał jako asystent merytoryczny posłów na Sejm RP w zakresie opiniowania oraz analizy projektów ustaw. Absolwent seminarium Liberty: Road to Civil Society w Winston-Salem w Północnej Karolinie na Wake Forest University organizowanego przez Institute for Humane Studies – prestiżowego think-tanku działajacego przy George Mason University w Wirginii. Ponadto podwójny absolwent Zimowej Szkoły Ekonomicznej Instytutu Misesa. Prywatnie miłośnik podróży.

Więcej

Prezes krakowskiego oddziału Stowarzyszenia KoLiber, członek oraz prelegent KASE Kraków. Od 2015 roku analityk Centrum Analiz Stowarzyszenia KoLiber oraz stały uczestnik programu „Młodzież kontra… czyli pod ostrzałem”. W oddziale Kraków pełnił funkcje sekretarza oraz I wiceprezesa. Od października 2017 I wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia KoLiber w kadencji Mikołaja Pisarskiego. Główne obszary jego zainteresowań to geopolityka, stosunki międzynarodowe i ekonomia. Prywatnie fan pokera, szczególnie odmiany Texas Hold’em.

Więcej