Prezes z wizytą w o/Wrocław i fundacji „Sapere aude”

W dniach 23-26 lipca 2012 Prezes Stowarzyszenia KoLiber gościł na Dolnym Śląsku. W poniedziałek odbył spotkanie z członkami wrocławskiego KoLibra podczas którego rozmawiano o dokonaniach oddziału, planach na przyszłość oraz strategii działania. Konkretnym efektem spotkania było przyjęcie przez władzę oddziału propozycji Prezesa przygotowania i poprowadzenia dużego ogólnopolskiego projektu, którego start zaplanowany jest z początkiem nowego roku akademickiego.

Szczegóły tej inicjatywy przedstawione i omówione zostaną na wrześniowej Radzie Krajowej w Krakowie. 

We wtorek o godzinie 19.00 Prezes był gościem specjalnym na spotkaniu Fundacji „Sapere aude” związanej z niezależnym senatorem Jarosławem Obremskim oraz prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Tematem dyskusji były: sytuacja, możliwości oraz strategie działania organizacji prawicowych w Polsce. Pierwszą część spotkania moderował Piotr Wojtyczka z bliskiej ideologicznie KoLibrowi Fundacji. Następnie spotkanie przekształciło się w luźną dyskusję, która zaowocowała w wiele ciekawych wniosków i spostrzeżeń. Na zakończenie Prezesi KoLibra i Fundacji wyrazili chęć bliższej współpracy po wakacjach i nakreślili wstępnie konkretne propozycje jej realizacji.

Jednym z owoców wizyty na Dolnym Śląsku jest również zainicjowanie działań budowy struktur KoLibra w Opolu. Po rozmowie z Prezesem KoLibra upoważnienie do ich tworzenia uzyskał lokalny działacz opolski Sławomir Orzeszyna. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie – powołanie oddziału planuje się w październiku przy okazji kolejnej wizyty Prezesa na Dolnym Śląsku, który zauroczony został klimatem Wrocławia!