Poznań: Walne Zebranie oddziału 10 stycznia

We wtorek 10 stycznia 2012r. w Poznaniu odbędzie się Walne Zebranie. Prezes Wojciech Żmijewski kończy kadencję i KoLibranci wybiorą nowego prezesa oddziału oraz skład Komisji Rewizyjnej. Kto wygra wielkopolski bój o władzę?

 

Termin:

10 stycznia 2012 r., godz. 18:30 (pierwszy termin), 19:30 (drugi termin).

Miejsce:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, sala 307.

Porządek obrad :

 

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór prezydium zebrania.

3. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

4. Przedstawienie przez prezesa sprawozdania z działalności w zeszłym roku.

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez skarbnika.

6. Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

7. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego zarządu.

9. Wybór nowego zarządu oddziału.

10. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej.

11. Dyskusja nad ramowym planem działań na rok 2012.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie zebrania.